« Takaisin

Huoltovarmuus kirjan arvio

Tiede- ja taloustoimittaja Tapio Sippoin. 03.04.2020. 21:02:50

Luin juuri tuoreen ja erittäin ajankohtaisen kirjan. Huoltovarmuus — Varautumisella selviytymiskykyä. Kirjasta on isosti sivistyksellistä hyötyä, niin tavalliselle valveutuneelle kansalaiselle, toimittajille, kuin ja etenkin kaikille yhteiskunnan toimivuuteen liittyvien töiden parissa työskenteleville. On samanaikaisesti sekä huvittavaa että tragikoomista, että näin osuva, loogisesti ja rationaalisesti kirjoitettu kirja on julkaistu nyt, kun ns. kaiken maailman kriisit puskevat päälle. Tietoisuuden kannalta tämän kirjan lukeminen on kuin pieni lottovoitto.

Rehellisesti sanottuna, turva-alan koulutuksestani ja työkokemuksesta huolimatta, en ole koskaan lukenut näin hyvää huoltovarmuuteen liittyvää kirjaa. Lisäksi kirja on julkaistu vuonna 2019 ja sisältää siksi erittäin tuoretta asiaa. Kirja on siis varsin ansiokas avaus näistä asioista ja sisältää valtaisan määrän tietoa taidokkaasti tiivistettynä, joten pakkohan tätä kirjaa on kehua.

Oikeastaan tämä kirja pitäisi laittaa pakolliseksi luettavaksi varusmiehille, jotta armeija käymisestä jäisi myös tämän sortin ymmärrystä vahvemmin sinne ”reserviläisen osaamispakkiin”. Samoin peruskoulun ja lukion opettajien pitäisi tietää nämä asiat, sekä kaikkien vähänkin merkittävämmissä positioissa työskentelevien johtajien ja talousvaikuttajien pitäisi tietää ja ymmärtää näitä asioita. Sanon tämän suoremmin: Jos olet johtaja, etkä tiedä näitä asioita, et ole huippujohtaja. Kirjan sanoin: ”Kirja on tarkoitettu erityisesti kaikille julkisen hallinnon ja talouselämän varautumisasioiden parissa työskenteleville ja muille huoltovarmuusasioista kiinnostuneille.

Kirjan kirjoittaja OTK Kari Klemm selvästikin osaa asiansa, eikä ihme, sillä hän toimii hallitusneuvoksena ja ministeriön valmiuspäällikkönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Ajankohtaisuus korostuu tässä. Jos joku on työskennellyt pitkään valtioneuvoston varautumisasioiden parissa asiantuntija- ja johtotehtävissä, voi hänellä olla jotain fiksua sanottavaa myös juuri nyt menossa olevaan kriisiin, tai oikeastaan kriisien läjään esim. tämän kirjan kautta. Koska Klemm kirjoittaa niin selkeästi ja ytimekkäästi, kirjan asioita pystyy ymmärtämään ilman korkeakoulutustakin. HUOM! Kansanedustajatkin voisivat ymmärtää näitä asioita kirjan luettuaan. 

Suomessa näistä asioista vastaa Huoltovarmuuskeskus, joka määrittelee asian näin: ”Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, elinkeinoelämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Huoltovarmuustoimenpiteillä turvataan ja varmistetaan yhteiskunnan toiminnalle välttämättömien toimintojen jatkuvuus mahdollisimman lähellä normaalitilaa kaikissa olosuhteissa.” Tämä valtiollinen instanssi pitää osaltaan huolta myös siitä, ettei mm. koronavirus aiheuta liikaa harmia.

Korona vain pieni osa isompaa kokonaisuutta

Elämme Mustien Joutsenien joukkorynnistyksen aikaa. Kriisien ymmärtäminen, niihin sopeutuminen, varautuminen ja niiden ratkaiseminen on historiallisessa mielessä suomalaisten ja Suomen valtion ja kansan kannalta juuri nyt tärkeämpää kuin koskaan. Kriisi on alunperin kreikkaa ja tarkoittaa ratkaisua. Kari Klemmin mukaan kriisi tarkoittaa ”ihmisen tai organisaation kohtaamaa uutta tilannetta, jossa yksilön tai organisaation tulevaisuuden suunta määräytyy paremmaksi tai huonommaksi toimiemme mukaan.”

Epidemia riehuu, mutta sen ohessa Tellus-pallolla on menossa myös muita isoja kriisejä. Sodat, niiden aiheuttama pakolaisuus, taloudelliset haasteet, ilmaston lämpiäminen, elinympäristön saastuminen, kemikalisaatio, elinkeinopakolaisuus… siinä muutama tunnetumpi kriisi tai kriisinalku. Kaikkeen tähän, ja erityisesti kriisien vaikutuksiin, olisi hyvä varautua ennakkoon, jos suinkin mahdollista. Tästä Klemmin kirja kertoo, eli kuinka varautumista voisi tehdä.

Kirjan sisällöstä

Kirjan alussa on teoreettista, akateemisempaa asiaa ja lakiin liittyvää tematiikkaa. Kirjassa käsitellään huoltovarmuusnäkökulmasta yhteiskunnan varautumiseen liittyviä velvollisuuksia, vastuita ja organisatorisia järjestelyjä. Yhteiskunnan kriisivalmiutta koskevia tekijöitä tarkastellaan lainsäädännön ja valtion johdon linjausten valossa. Mutta tämä on vain pintaraapaisu kirjan annista.

Tiivistetyn asian laajuus on suorastaan hengästyttävä. Tärkeitä kirjassa käsiteltäviä asioita ovat mm. energiahuolto, hyödyketuotanto, ulkomaankaupan turvaaminen, kuljetuslogistiikan varmistaminen, finanssialaan liittyvät asiat, sotilaallinen huoltovarmuus ja työvoiman saannin turvaaminen. Lisäksi kirjassa käsitellään suoraan ja välillisesti myös kriisien hallintaan liittyvää psykologiaa ja henkistä kestävyyttä.

Huoltovarmuus — Varautumisella selviytymiskykyä on erityisesti suomalaisille suunnattu täsmäkirja ja sen tieto ottaa hienosti huomioon maamme erityisominaisuudet. Esim. Suomen kylmä ilmasto, syrjäinen sijainti, riippuvuus merikuljetuksista, energiaintensiivinen talouden rakenne ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat erityispiirteitä, jotka vaikuttavat huoltovarmuuden tavoitteisiin ja keinovalikoimaan. 

Lisäksi kirjassa käydään järkevästi läpi Suomen osaa globalisaatiossa ja ulkomaankaupassa, omistus- ja liiketoimintarakenteiden muutoksia ja teknologian kehityksen asettamia haasteita huoltovarmuuden turvaamiselle. Koska maailmankaupan rakenteet voivat konfliktitilanteessa järkkyä ja aiheuttaa voimakkaita häiriöitä kriittisten materiaalien ja raaka-aineiden saatavuuteen, on asian ymmärtämien oleellista. Maailmankaupan vapautuminen on johtanut riippuvuuteen maailmanlaajuisista logistista järjestelmistä ja tämä on itsessään jo yksi uhkakuva. Myös monissa tapauksissa tuotantoa on keskitetty tehokkaimmille tuotantoalueille ja asian tuomat haasteet on syytä ymmärtää ja niihin pitäisi osata reagoida kriisin hetkellä tai mieluummin reilusti etukäteen.

Kirjan tiedot:

Nimeke: Huoltovarmuus — Varautumisella selviytymiskykyä

Tekijät: Klemm, Kari (Kirjoittaja)

Tuotetunnus: ISBN 978-951-885-448-0

Tuotemuoto: Kovakantinen kirja

Kustantaja: Tietosanoma

Julkaisuvuosi: 2019

Kieli: suomi

Sivumäärä: 248

Tuoteryhmät: Tietosanoman kirjat, Tietokirjallisuus, Tietokirjat Ammatti- ja yrityskirjat

Kirjastoluokka: 35,5 ja 39 MAANPUOLUSTUS

« Takaisin