« Takaisin

Lahden kaupunginmuseosta alueellinen vastuumuseo

Lahden kaupunki. 10.12.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Lahden kaupunginmuseon alueelliseksi vastuumuseoksi 1.1.2020 alkaen. Nimitys perustuu uuden museolain voimaan astumiseen ja Lahden kaupungin hakemukseen. Kulttuuriympäristön viranomaistyöt siirtyvät lain mukaan maakuntien keskusmuseoille. Samalla museot on velvoitettu hoitamaan myös muuta alueellista museotyötä.

Päätöksen myötä Lahden kaupunginmuseoon voidaan palkata kolme uutta työntekijää lisääntyneen valtionosuuden myötä: arkeologi, korjausrakentamisen asiantuntija sekä aluetaidemuseotutkija. Aiemmin museossa on viranomaistyötä hoitanut kaksi rakennustutkijaa ja yksi arkeologi sekä alueellista työtä maakuntamuseotutkija. 

Museonjohtaja Timo Simanainen ja tutkimuspäällikkö Hannu Takala ovat tyytyväisiä OKM:n myöntämään alueellisen vastuumuseon statukseen. Lakimuutoksen myötä on saatu siirrettyä henkilöresursseja maakuntiin, lähemmäs toimijoita. Ennen kaikkea uudistus palvelee alueen asukkaita, kaavoittajia ja erilaisia kulttuurialan aktiiveja. Lisäresurssit tulevat ennen kaikkea maankäytön suunnittelun viranomaistyöhön sekä muuhun alueelliseen museotyöhön. Henkilömäärän lisäys tulee näkymään lisääntyneinä toimintoina kuten neuvontatyönä, näyttelyinä ja esitelmätilaisuuksina eri puolilla Päijät-Hämettä jatkossa.

« Takaisin