« Takaisin

Kivinokkaa kehitetään viheralueena – kaupunkilaisilta toivotaan näkemyksiä luonnokseen


Kivinokan kioski. Kuva: Näkymä Oy

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 05.10.2020

Kivinokan asemakaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavatyön tarkoituksena on kehittää Kivinokkaa viher- ja virkistysalueena. Kaupunkilaiset voivat tulla kuulemaan tehdystä asemakaavatyöstä sekä kertomaan näkemyksiään maastokävelyllä 22. lokakuuta ja Kerro kantasi -verkkokyselyssä 2. marraskuuta asti.

Kivinokan viheralueen suunnittelussa on huomioitu osallistumis- ja arviointisuunnitelman vaiheessa saatu palaute sekä alueen pitkä historia helsinkiläisten virkistysalueena, rooli arvokkaana kulttuuriperintökohteena sekä monimuotoinen ja omalaatuinen luonto. Perinteinen kesämajatoiminta on tarkoitus säilyttää. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokas kartano- ja siirtolapuutarhaympäristö säilyvät alueella jatkossakin – Herttoniemen siirtolapuutarhan asemakaavaa ei muuteta ja alue on rajattu pois Kivinokan kaava-alueesta.

Liikennesuunnittelussa on ilmennyt tarve liittää Kipparlahdensilmukan katualue, viereinen suojaviheralue sekä siirtolapuutarhan ja metroradan välissä oleva kaavoittamaton alue asemakaavaan. Näin alueelle suunnitellut ulkoilutie, kävelyn katujärjestelyt ja metroradan varteen tuleva, pyöräilyn nopeaa runkoverkkoa toteuttava Itäbaana merkitään asemakaavaan.  

Mielipiteet alueen kehittämisestä voi esittää verkkokyselyssä tai maastokävelyllä

Kivinokasta halutaan tehdä yhä useamman helsinkiläisen vapaa-ajan viettopaikka.  

Ajatuksia Kivinokan tulevaisuudesta voi esittää Kerro kantasi -palvelussa 2.11.2020 asti. Kyselyllä kerätään Kivinokan kävijöiden ja käyttäjien ajatuksia suunnittelun etenemisestä. Kaupunkilaisilta toivotaan vastauksia erityisesti luontoon, liikkumiseen, palveluihin sekä alueen käyttömahdollisuuksien turvaamiseen ja parantamiseen.

Samoista teemoista keskustellaan myös Kivinokan maastokävelyllä 22. lokakuuta. Tapahtuma on rajattu 30 henkilölle ja siihen on ennakkoilmoittautuminen. Lisätietoa tapahtumasta osoitteessa www.hel.fi/asukastilaisuudet. Kerro kantasi -kyselyn sekä maastokyselyn palaute koostetaan yhteen kaavaehdotuksen pohjaksi.

Luonnosaineistoa ei käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa vaan vastaukset huomioidaan kaavaehdotusta tehdessä. Kaavaehdotus tulee nähtäville arviolta alkuvuodesta 2021.

« Takaisin