« Takaisin

Orimattilan Neste Express -jakeluasema uudistetaan ja maaperä puhdistetaan

Hämeen ELY-keskus 26.05.2021

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Orimattilan Kärrytiellä sijaitsevan Nesteen Express-aseman maaperän puhdistamisesta. Polttoaineen jakeluasema uudistetaan tänä kesänä ja samalla Neste Markkinointi Oy puhdistaa alueen maaperän.

Öljyllä ja bensiinillä pilaantunutta maata on noin 100 tonnia. Pilaantuminen on seurausta alueella vuodesta 1978 harjoitetusta polttoaineen jakelusta. Pilaantunut maa poistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa alueen maankäytölle ja pohjavedelle. Asema sijaitsee Ämmäntöyrään pohjavesialueella.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua.

Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

« Takaisin