« Takaisin

Asukkaat paljastivat lukuisia hiljaisia keitaita ympäri Helsinkiä


Lukija penkillä. Kuva: Johanna Hörkkö.

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala  22.09.2020

Kuluneen kevään ja kesän aikana monet ovat ulkoillessaan kiinnittäneet huomiota kaupungin äänimaisemaan. Ympäri kaupunkia löytyy paljon hiljaisiksi ja rauhallisiksi koettuja paikkoja, kuten Helsingin kaupungin viime vuonna tekemän kyselyn tulokset osoittavat. Kyselyn mukaan noin puolet paikoista sijaitsi samassa kaupunginosassa kuin vastaajan koti. Reilu kolmannes vastaajista kertoi käyvänsä hiljaisessa paikassa viikoittain.

”Äänimaisemaltaan rauhalliset alueet ovat vastaajille hyvin tärkeitä. On hyvä, että kaupunkilaiset löytävät elvyttäviä, rauhallisia paikkoja suhteellisen läheltä kotiaan”, sanoo ympäristöjohtaja Esa Nikunen.

Äänimaisema koetaan rauhalliseksi erityisesti suurilla viheralueilla sekä vesistöjen äärellä. Useat vastaajat merkitsivätkin hiljaisia paikkoja esimerkiksi Keskuspuistoon ja Viikki-Vanhankaupunginlahdelle. Paljon mainintoja saivat myös saaret ja merenrantakohteet. Vastaajille tärkeitä, suhteellisen hiljaisia keitaita löytyy myös keskeltä kaupunkia. Tällaisia ovat muun muassa sisäpihat tai ympäristöään hiljaisemmat pienet puistot. Hiljainen ääniympäristö ei tarkoitakaan äänettömyyttä, vaan ennemminkin rauhallista, miellyttävää äänimaisemaa. Hiljaisiksi tai rauhallisiksi koetuissa paikoissa vastaajia miellytti äänimaiseman lisäksi muun muassa hieno maisema, vihreys, veden läheisyys ja kaunis arkkitehtuuri.

Vastaajien mukaan ominaista hiljaisten paikkojen äänimaailmalle ovat luonnon äänet, kuten lintujen laulu, tuulen humina puissa ja laineiden liplatus. Hiljaisista paikoista noin kolmannekseen vastaajat liittivät kokemuksia myös häiritsevistä äänistä. Kokemukset ääniympäristöstä ja häiritsevistä äänistä ovat kuitenkin yksilöllisiä: toisia vastaajia häiritsivät äänet, joita toiset vastaajat pitivät paikkojen ja reittien äänimaailmalle ominaisina.

Hiljaisia kohteita selvitettiin osana meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa

Kysely liittyy Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan 2018−2022. Kysely oli auki kesällä 2019 ja siihen vastasi 757 henkilöä.

Kyselyn jälkeen kaupungin vuonna 2017 tekemää liikennemeluselvitystä täydennettiin kattamaan myös alemmat äänitasovyöhykkeet. Valtaosassa kaupunkilaisten hiljaisina tai rauhallisista pitämistä paikoista äänitasot ovat meluselvityksenkin mukaan varsin alhaisia. Alemmat vyöhykkeet on lisätty kaupungin karttapalveluun kaupunkilaisten tarkasteltaviksi ja suunnittelijoiden hyödynnettäviksi.

Tutustu Helsingin hiljaisiin keitaisiin 

Vinkkejä rauhallisiksi koettuihin luontokohteisiin saa esimerkiksi Löydä Helsingin luonto –sivustolta, johon on lisätty kuvailuja kohteiden äänimaisemista. Helsingin hiljaiset paikat –artikkelissa esitellään luontokohteiden lisäksi hiljaisia kohteita rakennetussa ympäristössä.

« Takaisin