« Takaisin

Kohti biokiertotaloutta Euroopassa

Lahden ammattikorkeakoulun vetämä kansainvälinen BIOREGIO-projekti on julkaissut kannanoton Kohti biokiertotaloutta Euroopassa. Julkaisu tarjoaa näkemyksiä siihen, kuinka edetä kohti kiertotalouden periaatteisiin pohjautuvaa biotaloutta eli biokiertotaloutta. Kannanotto on julkaistu englannin lisäksi projektin kaikkien kuuden osallistujamaan kielillä. 

Biotalouden ja kiertotalouden yhdistämisellä positiivisia vaikutuksia

Biotalous ja kiertotalous ovat politiikan keskiössä kansallisesti ja EU-tasolla, ja niiden vahvistaminen hyödyttää sekä ympäristöä että taloutta. Kohti biokiertotaloutta Euroopassa -kannanotossa todetaan, että biotalouden tulisi noudattaa myös kiertotalouden ja kestävyyden periaatteita. Biokiertotalous tarvitsee vahvistuakseen satsauksia koulutukseen ja tutkimukseen sekä toiminnan ekologisen kestävyyden huomioimista. Poliittisten strategioiden ja ohjelmien pitäisi perustua bio- ja kiertotalouden tunnistettuihin hyviin käytänteisiin.  Panostusta tarvitaan kaikilla eri tasoilla kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. 

BIOREGIO-projekti esittelee biokiertotalouden hyviä käytänteitä

Kannanotto on julkaistu LAMK:n vetämässä viisivuotisessa BIOREGIO-projektissa, joka edistää biokiertotalouden ratkaisuja kuudessa EU-maassa. Projektissa päijäthämäläistä kiertotalousosaamista jaetaan muihin osallistujamaihin Slovakiaan, Romaniaan, Ranskaan, Espanjaan ja Kreikkaan sekä laajemmin koko Eurooppaan. Vastaavasti Päijät-Hämeeseen saadaan tietoa hankemaiden parhaista käytänteistä. Osaamista jaetaan muun muassa ruokajätteen ja yhdyskuntalietteen hyödyntämisessä. 

Kiertotalous vahvemmin osaksi tulevia strategioita ja ohjelmia

BIOREGIO-hankkeeseen osallistuu myös kunkin kohdealueen strategisesta suunnittelusta vastaava taho, jonka kautta hankkeen tuoma tieto jalkautetaan tuleviin strategioihin. Päijät-Hämeestä toisena suomalaisena kumppanina on mukana Päijät-Hämeen liitto, joka pyrkii edistämään biokiertotaloutta mm. maakuntaohjelman kautta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,5 M€, josta suomalaisten osuus on noin 450 000 €. Rahoitus projektille tulee EU:n Interreg Europe -ohjelmasta.

« Takaisin