« Takaisin

Kylään Asikkalan maisemaan!


Kurhila Hillilä. Katriina Koski

30.09.2019. 10:24:58

Kurhila-Pulkkila on yksi Päijät-Hämeen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Mitä hyötyä arvostatus tuo? Miten statusta voisi hyödyntää lisää? Kylään maisemaan -hanke kannustaa arvokkaiden maisema-alueiden asukkaita ja yrittäjiä hyödyntämään kestävästi kulttuuriympäristöään. 

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja satoja maakunnallisesti arvokkaita alueita. Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista kuusi kappaletta sijaitsee Päijät-Hämeessä. Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on Päijät-Hämeessä yli sata. Kurhila-Pulkkilan maisemissa yhdistyvät Päijänteen seudun viljavien savikkomaiden laakea viljelymaisema sekä arvokas harju- ja järviluonto. 

Arvokkaat maisema-alueet ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maisema-alueet eivät ole museoita. Niillä rakennetaan uutta ja kunnostetaan vanhaa, alueiden metsiä hoidetaan ja kulttuuriympäristöä hyödynnetään monella tapaa. Arvokas maisema on houkutteleva ja viihtyisä asuinympäristö niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaillekin. 

Maisemaa voi hyödyntää yritystoiminnassa ja uusien asukkaiden hankinnassa

Tutkimusten mukaan etenkin aidot elämykset ja tarinat houkuttelevat matkailijoita ja myyvä tuotenimi kumpuaa usein paikallishistoriasta ja perinteestä. Kannattaa myös muistaa, että arvokkaille maisema-alueille kohdennetaan erilaisia hoitotukia, joita kannattaa hyödyntää etenkin rakennusten ja rakenteiden ylläpidossa. Maisemaa voisi myös hyödyntää nykyistä enemmän kunnan kaikessa markkinoinnissa. 

Kylään maisema -hankkeessa tavoitteena on, että arvokkaiden maisema-alueiden asukkaille syntyisi syvä kiinnostus ja arvostus omaa kulttuuriympäristöään kohtaan. Järjestämme työpajoja tapahtumien, historian ja paikalliskulttuurin hyödyntämisestä sekä viestinnästä. 

Työpajatoiminnan tavoitteena on myös edistää uutta yrittäjyyttä. Järjestämme retkiä maisema-alueiden välillä, kokoamme maisema-alueiden välistä verkostoa sekä kehitämme yhdessä maisema-alueille brändiä. Teemme yhteistyötä yhdistysten ja muiden hankkeiden kanssa. Asikkalan seudulla tärkeät yhteistyötahot ovat paikalliset kyläyhdistykset. 

Tervetuloa Kurhilaan ja Hillilään

Kylään maisemaan -hankkeen toiminta käynnistyi aloitustilaisuudella Kalkkisten kylällä ja jatkuu kyläillalla Länsi-Asikkalan koululla keskiviikkona 9.10. klo 18.00 - 19.30. Tilaisuus on avoin kaikille hankkeen toiminnasta kiinnostuneille. Kylään maisemaan ensimmäinen Päijät-Hämeen maisematapahtuma järjestetään kansainvälisen maisemapäivän aattona 19.10., jolloin päästään vierailulle Kurhila-Hillilän maisemiin kaikille avoimen kyläkävelyn merkeissä. Tule kuulemaan ja näkemään Kurhilan ja Hillilän maiseman salaisuuksia. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Kurhilan-Hillilän kyläyhdistyksen kanssa.

Kurhilan-Hillilän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Elina Leppänen odottaa innolla vierailua.
- Meille hieno maisema on arkipäivää, liian tavallista ja tuttua. Maisema-asiantuntijat auttavat meitä näkemään, mikä täällä on erityistä. Asikkalan kunnalla on Kurhilantien varrella hieno tonttialue, sitä ja koko Länsi-Asikkalaa voitaisiin varmaankin markkinoida maisemanäkymillä, Leppänen pohtii.

« Takaisin