« Takaisin

Lapinjärvellä vilisee kohta agentteja – Lapinjärven kunta kouluttaa työntekijänsä ihmislähtöisyyden agenteiksi


Kirsti Karhu valmistuu Lapinjärven kunnan Ihku-agentiksi.

Lapinjärvellä agentteja ei tunnista tummista aurinkolaseista tai agenttiasuista – vaan ihmislähtöisestä työotteesta. Lapinjärven kunta haluaa, että työntekijät kohtaavat työyhteisönsä, kuntalaiset ja yhteistyökumppanit ihmislähtöisesti, kuunnellen ja arvostaen. Tästä syystä kunnassa on kohta monta uutta Ihku-agenttia.

Lapinjärvellä agentteja ei tunnista tummista aurinkolaseista tai agenttiasuista – vaan ihmislähtöisestä työotteesta. Lapinjärven kunta haluaa, että työntekijät kohtaavat työyhteisönsä, kuntalaiset ja yhteistyökumppanit ihmislähtöisesti, kuunnellen ja arvostaen. Tästä syystä kunnassa on kohta monta uutta Ihku-agenttia.

Hyvät ideat, kehittämiskohteet ja toiveet kuullaan Lapinjärvellä. Lapinjärven kunta kouluttaa työntekijät ihmislähtöisen kunnan strategian mukaisesti Ihku-agenteiksi, jotta kuntalaiset kohdataan, kuullaan ja nähdään paremmin arjessa ja toiminnassa.

Kunnan työntekijät ovat kunnan käyntikortti. Tämän vuoksi Lapinjärven kunnassa halutaan panostaa työntekijöihin ja heidän työhyvinvointiinsa. Kouluttautuminen koetaan kunnassa positiivisena asiana, johon jokaiselle halutaan tarjota mahdollisuus.

Miten Ihku-agentteja tehdään?

Ihmislähtöiseen kuntaan kuuluvat ihmislähtöiset työntekijät. Tähän järjestetään Lapinjärvellä koulutusta. Lapinjärven kunnan ensimmäiset Ihku-agentit valmistuivat vuonna 2018 ja he ovat päässeet työssään edistämään ihmislähtöisen kunnan arvoja työssään.

Keväällä 2019 alkoi uusi Ihku-agenttien valmennuskurssi yhdessä Valmennustrion kanssa. 18 Lapinjärven kunnan työntekijää aloitti vuoden mittaisen koulutuksen, jonka aikana vahvistetaan ihmislähtöisen kunnan arvojen näkymistä omassa työssään.

Ihkuagentin koulutukseen kuuluu vuorovaikutustaitoja, palautteen antamista ja vastaanottamista, ongelmanratkaisua ja muutoksien kohtaamista. Koulutuksessa kuunnellaan, keskustellaan ja pohditaan ratkaisukeskeisesti työssä onnistumisia ja kehittämiskohtia.

Koulutus on nyt puolessa välissä ja Lapinjärvellä valmistuu joulukuussa joukko upouusia Ihku-agentteja. Ihmislähtöistä työmallia uudet Ihku-agentit käyttävät työssään jo nyt.

Oman ammatillisuuden kehittämistä arvostetaan

Kun Lapinjärven päiväkodissa, Peikkolaaksossa, lastenhoitajana työskentelevä Kirsti Karhu kuuli Ihku-agenttikoulutuksesta, hän halusi heti mukaan. Jokaisesta kunnan työyhteisöstä valittiin ensimmäiseen Ihku-agenttikoulutukseen yksi ja Karhu ei tullut valituksi. Toiseen koulutusporukkaan hän pääsi mukaan ja on siitä erittäin kiitollinen.

”Näen kaiken kouluttautumisen oman ammatillisuuteni kehittämisenä”, kertoo Kirsti Karhu ja jatkaa, ”Oman toiminnan kehittäminen ja työyhteisön hyvinvointi ovat tärkeitä asioita työhyvinvoinnissa ja työn mielekkyyden ylläpitämisessä.”

Kirsti Karhu nostaa Ihku-agenttina suureksi tehtäväkseen huolenpidon ja yhteisöllisyyden korostamisen. Hänelle ne ovat Lapinjärven arvoja, joita hän ylpeänä kantaa. ”Arvostan sitä, että olen Lapinjärven kunnalla töissä, tätä omaa työpaikkaani sekä työtäni päiväkodissa. Ihku-agenttina työyhteisössäni saan päivittäin tuoda tätä ihmislähtöisyyden ilosanomaa lasten vanhemmille ja perheille.”

”Yhdessä olemme suuri ihmislähtöinen ja arvokas työyhteisö”

Kirsti Karhu rakastaa työtään Peikkolaakson päiväkodissa, jossa hän pääsee opettamaan lapsille perinteisiä ihania asioita, jotka lapset muistavat vielä aikuisinakin. Ihmislähtöisen kunnan arvot ovat sellaiset, jotka hän opettaa työssään lapsille toiminnallaan, mallillaan ja esimerkiksi toisia arvostavalla ja kunnioittavalla puheella.

Ihku-agenttikoulutuksesta Karhu on pitänyt kovin paljon. Hän pääsi mukaan Valmennustrion muutosagenttiseminaariin Tampereelle osana koulutustaan ja pääsi verkostoitumaan myös muiden kuntien ja yritysten agenttien kanssa. Seminaarimatka opetti paljon uutta muutosvastarinnasta.

Silti parasta on ollut Lapinjärven omat koulutuspäivät. Syy on selkeä. ”On ihanaa päästä tutustumaan eri alojen työntekijöihin kunnassamme!”, hehkuttaa Kirsti Karhu ja tähdentää: ”Me olemme kaikki yhdessä suuri ihmislähtöinen ja arvokas työyhteisö.”

Lapinjärven kunta

« Takaisin