« Takaisin

Lappeenrantalaisnuorten näyttelyssä ideoita Raatihuoneen korttelin kehittämiseen – näyttely esillä seurakuntakeskuksessa 20.10.–10.11.2017


Kuva: Eeva Astala

Millainen on Lappeenrannan keskusta eilen, tänään ja huomenna? Kesämäen koulun 7B-luokkalaiset tutkivat Raatihuoneen ja kauppakeskus Armadan korttelia oppiaineita yhdistävässä projektikokonaisuudessa syyslukukaudella 2017. Oppilaiden havainnot alueesta ja ideat sen tulevaisuudesta on nyt koottu kaikille avoimeen näyttelyyn seurakuntakeskukseen (Koulukatu 10). Oppilastöihin voi käydä tutustumassa 20.10. klo 14 alkaen aina marraskuun 10. päivään saakka.

Näyttelyyn on kerätty nuorten ajatuksia siitä, miten heidän mielestään ympäristöä pitäisi kehittää. Oppilaiden ajatuksia tuodaan esiin pienoismallien ja niihin liittyvien selostuksien kautta. Mukana on nuorten tekemiä julisteita Raatihuoneen korttelin rakennuksista sekä oppimisprosessia kuvaavaa aineistoa.

Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo, että korttelin tulevaisuuden kuvaamisen ohella näyttely esittelee myös alueen historiaa.

– Näyttelyn kautta voi tutustua Raatihuoneen korttelin historiaan ja herätellä omia ajatuksiaan muutoksista ja toiminnoista. Näyttely osoittaa, että ihmiset voivat visioida tulevaisuuden kaupunkia ja ihmisten tarpeita ikään katsomatta. Toivottavasti oppilaiden työt herättävät myös yleistä keskustelua Lappeenrannan tulevaisuudesta ja kaupunkisuunnittelusta.

Taiteen edistämiskeskuksen, Lappeenrannan kuvataidekoulun, Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun ja Kesämäen koulun yhteisessä projektissa kehitettiin osallisuuteen ja muuttuviin elinympäristöihin liittyvää laaja-alaista opetusta. Raatihuoneen kortteli -projekti oli uuden opetussuunnitelman mukainen monialainen oppimiskokonaisuus ja samalla osa arkkitehtuurikasvatuksen kokeiluhanketta.

Taiteen edistämiskeskuksen arkkitehtuurin läänintaiteilija Eeva Astalan mukaan projekti yhdisti historian, kuvataiteen ja maantiedon sisältöjä.

– Arkkitehtuuri kiinnittyy useisiin oppiaineisiin, mutta ennen kaikkea se on ilmiö, joka vaikuttaa ja on läsnä myös lasten ja nuorten arjessa jatkuvasti. Oppilaat oppivat itse ideoimalla, tekemällä ja tutkimalla, miten ympäristöä voi suunnitella. Tavoitteena oli myös lisätä oppilaiden kiinnostusta omaa lähiympäristöään ja Lappeenrantaa kohtaan.

Lappeenrannan kaupungin kaavoitusarkkitehti Sanna Kokko sanoo, että projektin kautta pyrittiin lisäksi kehittämään nuorten ja kaupunkisuunnittelun välistä vuoropuhelua.

– Toivomme, että nuoret ymmärtäisivät vaikutusmahdollisuutensa ja palautteen antamisen. Kaupunki haluaa kannustaa kaiken ikäisiä ihmisiä osallistumaan kaupunkisuunnitteluun. Kenties myös kynnys osallistumiseen madaltuu, kun oppii jo koulussa perusasioita aiheeseen liittyen. Nuorten kuuleminen osana ympäristön kehittämistä tukee Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamista.

Projektin toteutuksesta saadut tulokset tulevat lisäksi osaksi julkaisua, jossa käsitellään arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua monialaisen oppimiskokonaisuuden teemana. Pimiä kertoo, että julkaisu toimitetaan ensi kevään aikana ja julkaistaan syksyllä 2018 valtakunnalliseen levitykseen.

– Kaupunki taas saa oppilastöistä uusia näkökulmia ja ajatuksia alueen kehittämiseksi. Niitä voidaan hyödyntää myös lähtötietoina keskusta-alueen asemakaavamuutoksia valmistellessa. Samalla voimme huomioida nuorten tarpeet alueen kehittämisessä.

Astala näki Lappeenrannan houkuttelevana kohdekaupunkina projektin näkökulmasta. Lappeenranta on saanut Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen ja kaupungilla on oma kaupunginvaltuuston hyväksymä arkkitehtuuriohjelma. Lisäksi kaupunkisuunnittelussa oli jo aiemmin suunniteltu lapsille ja nuorille suunnattua arkkitehtuurikasvatusta, jonka toteutustapa oli kuitenkin jäänyt auki. Lappeenrannan kuvataidekoulussa arkkitehtuurikasvatus oli puolestaan jo otettu yhdeksi oppiaineeksi.

Raatihuoneen ja Armadan alue valittiin suunnittelukohteeksi, sillä projektin työryhmä piti sitä nuorten näkökulmasta helposti lähestyttävänä, tuttuna paikkana, jota nuoret eivät välttämättä ole aiemmin ajatelleet sen tarkemmin. Alue on kaupunkisuunnittelun osalta myös ajankohtainen, sillä korttelissa tullaan tekemään asemakaavamuutoksia lähivuosien aikana.

Kaavoitusarkkitehti Kokon mukaan oppilailta tuli alueen kehittämiseen liittyen havaintoja laidasta laitaan.

– Ideoita syntyi helposti eikä nuorilla ollut vaikeuksia pohtia, millainen heidän mielestään olisi kiinnostava ja hyvä keskustan kortteli. Kauppakeskus Armadan ikkunaan hahmoteltiin esimerkiksi akvaariota, seurakuntakeskuksen julkisivuun puolestaan Instagram-seinää. Teemoista erityisesti viherrakentaminen ja puiston kehittäminen tuntuivat kiinnostavan oppilaita.

Projektiin osallistuneiden nuorten aito kiinnostus aihetta kohtaan välillä jopa hämmästytti kokeneita kaupunkisuunnittelijoita. Kaupunginarkkitehti Pimiä hehkuttaa myös mukana olleita opettajia.

– Nuorten ylitsepursuava energia oli hienoa, mutta myös opettajat olivat avoimia ja ennakkoluulottomia lähtiessään mukaan. Projekti toi hienosti esiin myös erilaisten toimijoiden yhteistyön mahdollisuuksia opetuksessa. Meille jäi tästä todella hyvät fiilikset. Arkkitehtuurikasvatus on helposti lähestyttävä ja eri-ikäisille muokattava monialainen oppimiskokonaisuus. Toivomme, että siitä tulisi luonteva osa jokaisen lappeenrantalaisen koulun opetusta.

Projektikokonaisuuden ohjaajana ja suunnittelijana toimi kuvataidekoulun opettaja Veera Kuokka, joka vastasi käytännön toteutuksesta. Ohjausryhmään kuuluivat Astalan, Pimiän ja Kokon lisäksi kuvataidekoulun rehtori Hanne Kärki.

Projektissa olivat keskeisesti mukana myös Kesämäen koulun opettajat Esa Sederholm, Aki Sihvo ja Anu Sihvo, jotka osallistuivat sisältöjen suunnitteluun ja jakoivat oman oppiaineensa asiantuntemusta. Opettajat pitivät muiden tapaan projektia onnistuneena. Anu Sihvo kertoo, että erityisesti oppilaslähtöinen lähestymistapa puhutteli.

– Tämä toi vaihtelua historian, kuvataiteen ja maantiedon opetukseen ja oppilaiden panosta selvästi arvostettiin. Saimme myös paljon tietoa siitä, kuinka kaupunkisuunnittelu toimii ja meille avautui aivan uusia näkökulmia kaupungin keskustan rakennuksista. Vaikutti siltä, että nuorille jäi miellyttävä tunne, että heitä arvostetaan. He toivatkin innokkaasti esille omia näkemyksiään.

Arkkitehtuurikasvatuksen kokeiluhankkeeseen osallistuneiden nuorten ideoita esittelevään näyttelyyn voi käydä tutustumassa 20.10.–10.11. välisenä aikana seurakuntakeskuksessa sen aukioloaikoina:

« Takaisin