« Takaisin

Lappi ei ole ainoastaan matkailun varassa


Meri-Lappi on kompakti kokonaisuus: Outokummun kaivos, Metsä Fibren tehdashanke ja Kemi-Tornion lentokenttä ovat vain minuuttien päässä Keminmaan yrityspuistosta.

Keminmaan kunta. 14.10.2020

Meri-Lapin alueella sijaitseva Keminmaan kunta on Lapin neljänneksi elinvoimaisin kunta Kuntaliiton elinvoimaindikaattorin perusteella. Keminmaa ei kuitenkaan ole monien muiden Lapin kuntien tapaan riippuvainen pelkästään matkailijavirroista, vaan elinvoimaisuuden taustalla on useita tekijöitä.

Kuntarajat eivät rajoita

Kemin kaupungin alueella käynnissä olevien ja myös lähitulevaisuudessa käynnistyvien teollisuushankkeiden vaikutukset ulottuvat pitkälle Kemin rajojen ulkopuolelle. Rajakunta Keminmaassa sijaitseva Rajakankaan yrityspuisto on ainoastaan muutaman minuutin päässä Kemin Metsä Fibren tehtaalta ja yritysalueelle onkin sijoittunut useita suuria konekaupan ja logistiikan toimijoita. Monialainen yrityskulttuuri kykenee mukautumaan teollisuuden tarpeisiin ja juuri se onkin yksi Keminmaan vahvuuksista. “Keminmaa ja muut Meri-Lapin kunnat ovat eräänlaisia ‘hiljaisia hyötyjiä’ Kemin suurhankkeissa, sillä tehtaiden lähialueet on jo rakennettu täyteen”, kertoo Keminmaan kunnan elinkeino- ja hankekoordinaattori Seppo Selmgren. Myös Kemin kaivoksena tunnettu Outokumpu Chrome Oy:n Elijärven kaivos sijaitsee tosiasiassa kokonaisuudessaan Keminmaan kunnan alueella. Kaivoksen laaja työllistävä vaikutus on malliesimerkki kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä ja talousalueesta.

Viennin mahdollistajat myös haastavina aikoina

Kaivos- ja metsäteollisuus eivät ole koronaepidemian aikana kokeneet suuria heilahduksia, vaan vientiä syntyy lähes aiempien vuosien tasolla. Hankkeiden on määrä toteutua alkuperäisessä aikataulussa, mikä vilkastuttaa myös Keminmaan yritystonttikauppaa. “Rajakankaalle on tehty vastikään kahdeksas tonttivaraus ja alueelle on tulossa logistiikka- ja palvelualan isoja toimijoita. Yritysalueelta on ainoastaan 7 minuutin matka Metsä Fibren tehtaalle Kemiin, eivätkä muutkaan teollisuuskeskittymät ole juuri sen kauempana”, Selmgren toteaa. Kaivos- ja metsäteollisuudesta tunnettu Meri-Lapin alue on myös valtakunnallisesti merkittävä talousalue, sillä 8-12% viennistä ja bruttokansantuotteesta syntyy Meri-Lapissa.

Poikkeuksellista yhteistyötä

Meri-Lapin alueella on totuttu tekemään tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Pienet kunnat puhaltavat yhteen hiileen ja myös hyötyvät yhdessä alueen hankkeiden laajalle ulottuvista vaikutuksista. Meri-Lappiin kuuluvat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat. “On täysin luonnollista, että niinkin valtavissa toimitusketjuissa kuin Outokummun tai Metsä Fibren tehtaiden tapauksessa on lukematon määrä alihankkijoita. Nämä alihankkijat puolestaan toimivat varsin monialaisesti ja tuovat joustavuutta koko ketjuun – eivät ainoastaan teollisuuskaupungeissa vaan koko Meri-Lapin talousalueella”, Seppo Selmgren selittää. “Ilman kuntarajat ylittävää yhteistyötä tällainen talouskasvu ei olisi mahdollista yhdessäkään Meri-Lapin kunnassa yksistään”, hän jatkaa.

« Takaisin