« Takaisin

Nurmijärven kunta ostamassa Metsähallitukselta 26 hehtaaria Sääksin ranta-alueita

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskus on neuvotellut Metsähallituksen kanssa kunnan pohjoisosassa sijaitsevan Sääksjärven ranta-alueiden ostamisesta. Kyse on Sääksin uimaranta-alueesta, veteraanimajan tontista sekä virkistys- ja pysäköintialueista. Kunta on aiemmin vuokrannut osan alueista.

Nurmijärven elinvoimalautakunta esitti 17.10. kokouksessaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunta ostaa Metsähallitukselta Sääksjärven ranta-alueelta noin 26 hehtaarin suuruisen määräalan. Kauppahinta on 535 000 euroa. Hinnoittelussa on noudatettu käypää hintatasoa.

Kauppa lähti liikkeelle Sääksjärven ranta-asemakaavasta, joka valmistui aiemmin tänä vuonna. Kaavalla haluttiin turvata loma-asumisen jatkuminen ja toisaalta kehittää alueen virkistyskäyttöä. - Haluamme Metsähallituksen puolelta kiittää Nurmijärven kuntaa erinomaisesta kuntayhteistyöstä, joka johti sellaiseen maankäyttöratkaisuun, että virkistysalueista oli mahdollista tehdä kaupat, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jani Viisanen sanoo.

Metsähallituksen alueella sijaitsee noin 6,7 hehtaarin suuruinen yleinen uimaranta-alue, jonka kunta on vuokrannut. Lisäksi kunta on vuokrannut Sääksjärven ranta-asemakaava-alueelta veteraanimajan tontin sekä Röykän uimaranta- ja venevalkama-alueen.

-Kunta saa omistukseensa Metsähallitukselta vuokraamiaan alueita ja lisäksi Sääksin ranta-asemakaavan virkistysalueet, jolloin alueiden käyttöä voidaan kehittää kunnan toivomalla tavalla, kertoo kehitysjohtaja Aarno Kononen. Uimaranta-aluetta on mahdollista kehittää kunnan yhtenä vetovoimatekijänä pitkällä tähtäimellä, samoin kuin virkistysalueen ulkoilureitistöjä.  Hankkimalla nämä alueet, kunta voi myös paremmin vastata kuntalaisten toiveisiin Sääksin alueen hyödyntämisestä ja kehittämisestä.

- Virkistysalueiden kehittäminen ja kansalaisten luontoliikuntamahdollisuuksien parantaminen on Metsähallitukselle tärkeä asia. Näimme, että Nurmijärven kunnalla on Sääksin osalta aktiivinen kehittämisote ja uskomme, että alue tulee parhaiten hyödynnettyä kunnan omistuksessa, Viisanen jatkaa.

« Takaisin