« Takaisin

Päiväkodin rakentaminen Kumpulassa alkaa syyskuussa


Näkymä Limingantieltä. Kuvasta puuttuu päiväkodin tontin ympärille tuleva aita. Kuva: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy. 29.4.2019

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 17.09.2020

Kaupunki rakennuttaa uuden päiväkodin Kumpulaan osoitteeseen Limingantie 39. Rakentamista valmistelevat työt alkavat ensi viikolla.

Kaupunki rakennuttaa uuden päiväkodin Kumpulaan osoitteeseen Limingantie 39. Rakentamista edeltävät työt aloitetaan 21. syyskuuta alkavalla viikolla. Aluksi työmaa-alue rajataan ja tehdään puustokatselmus sekä puunkaatotöitä.

Louhintatyöt alkavat lokakuun alkupuolella. Niiden arvioidaan kestävän noin kaksi kuukautta. Asuinalueen keskellä tehtävät louhintatyöt tehdään erityisen huolellisesti. Hankkeen urakoitsija Tricon Oy tiedottaa louhinnasta lähinaapureille.

Varsinainen rakentaminen alkaa vielä tämän vuoden puolella. Rakennuksen on määrä olla valmis kevättalvella 2022.

Uusi päiväkoti ja tilaa iltakäyttöön


Uuteen kaksikerroksiseen rakennukseen tulee joustavia ja monipuolisia tiloja varhaiskasvatuksen käyttöön. Limingantien puoleiseen päätyyn tulee myös asukkaiden iltakäyttöön soveltuva sali.

Kaupungin ilmastotavoitteiden mukaisesti talosta rakennetaan energiatehokas. Katolle asennetaan aurinkopaneelit. Hiilineutraali Helsinki -ohjelman mukaisesti kaupungin kaikkiin uusiin toimitila- ja palvelurakennuksiin toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä.

Päiväkodin pääsisäänkäynti ja leikkipiha tulevat rakennuksen eteläpuolelle, ja huoltopiha tulee toiselle puolelle lähelle Limingantietä. Kumpulanlaaksosta tontille on hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet. Saattoliikennettä varten varataan pysäköintipaikkoja Limingantieltä sekä Vuoksentieltä.

Alueelle tarvitaan uusi päiväkoti nopealla aikataululla


Päiväkotipaikkojen tarve on Kumpulan alueella ollut suuri jo vuosia. 150-paikkainen päiväkoti helpottaa päiväkotitilannetta. Rakennukseen tulee noin 1 400 m2 sisätiloja, ja ulkona lasten käytössä on 2 000 m2 kokoinen leikkipiha.

Valmistuttuaan rakennus korvaa alueella nykyisin toimivat päiväkodit Isoniityn ja Sohvilan sekä mahdollisesti muita alueen päiväkoteja, joissa tarvittaisiin tulevaisuudessa laajoja korjauksia. Uuteen päiväkotirakennukseen tulee korvattavien paikkojen lisäksi uusia paikkoja.

Päiväkoti Isoniityllä Jyrängöntiellä on lupa toimia nykyisessä rakennuksessaan vuoteen 2022 asti. Päiväkoti Sohvilan tekninen kunto on elinkaarensa päässä.

Kaupunki on saanut päiväkodin rakentamisesta palautetta

Alueen asukkailta on tullut kaupungille palautetta siitä, että päiväkodille tulisi etsiä parempi paikka, koska rakennettavalta tontilta joudutaan louhimaan kalliota ja kaatamaan puita. Lähistöllä ei kuitenkaan ole muita sopivia asemakaavan mukaisia rakentamispaikkoja.

Asukkaat ovat ehdottaneet vaihtoehtoisiksi rakennuspaikoiksi puistoalueilta ja rakennuspaikan viereistä hiekkakenttää, jossa on aikaisemmin ollut Käpylän peruskoulun väliaikainen koulurakennus.

Sijainti on kuitenkin ainoa asemakaavan tähän käyttöön varaama rakennuspaikka alueella. Muualle rakentaminen edellyttäisi muutosta asemakaavaan tai poikkeuslupaa, eikä nyt rakennettava, väliaikaista koulurakennusta suurempi talo leikkipihoineen ja liikennejärjestelyineen olisi sellaisenaan muualle toteutettavissa. Koulun rakentaminen kentälle tai puistoalueelle tarkoittaisi vähintään sitä, että rakennus pitäisi suunnitella uudelleen, ja rakentamista varten pitäisi hakea asemakaavan muutos tai poikkeuslupa. Koska prosessi olisi pitkä ja lopputulokseltaan hyvin epävarma, on rakennus päätetty sijoittaa olemassa olevalle tontille. Alueella on jo kiireellinen tarve uusille päiväkotitiloille.

« Takaisin