« Takaisin

Pikkulapsiperheet muuttavat ahkerasti ja muokkaavat koulualueiden oppilaspohjaa


Lapsia päiväkodissa. Kuva: Rhinoceros Oy, Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia 02.10.2019

Lapsiperheiden muuttoliike muovaa koulujen oppilaaksiottoalueiden väestörakennetta Helsingissä. Koulujen oppilaspohjan eriytymisen kannalta merkittävin muuttajaryhmä eivät kuitenkaan ole koululaiset, vaan ne lapsiperheet, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Tämä selviää Helsingin kaupunginkanslian julkaiseman Kvartti-lehden tuoreesta numerosta.

Se, millaisilla alueilla koululaisten vanhemmat haluavat asua, on yksi koulujen välisten osaamiserojen taustalla olevista tekijöistä. Kun lapsiperheiden muuttoliikettä tarkastellaan, siinä voidaan havaita selkeästi toisia alueita torjuvia ja toisia suosivia piirteitä.

Vauvojen ja päiväkoti-ikäisten perheet muuttavat muita lapsiperheitä ahkerammin. Kvartti-lehden artikkelin kirjoittajien Katja Vilkaman ja Venla Berneliuksen mukaan lasten alueellinen eriytyminen on syvempää kuin aikuisväestön, ja tähän on kaupungissa kiinnitettävä yhä enemmän huomiota.

Erilaistuvan kaupungin tarkempaa tarkastelua

Kvartti on Helsingin kaupungin julkaisema lehti, jossa esitellään neljästi vuodessa Helsinkiä koskevaa uutta kaupunkitutkimusta eri tutkimusaloilta. Nyt ilmestyneen numeron 3/2019 aiheina ovat muun muassa muuttoliikkeen vaikutus Helsingin seudun väestörakenteeseen ja seudun kuntien eriytymiseen sekä kouluttautumiserot maahanmuuttajalasten ja kantaväestöön kuuluvien lasten välillä.

Lehdessä käsitellään myös Helsingin väestön ennätysalhaista hedelmällisyyttä sekä mahdollisia syitä, miksi hedelmällisyys on alentunut. Lisäksi luodaan tarkempi katsaus Myllypuron väestön koulutus- ja tulotason nousuun 2000-luvun aikana, ja pohditaan, voiko tällä kehityksellä olla yhteyksiä kaupunginosassa tehtyihin kaupunkikehittämishankkeisiin.

« Takaisin