« Takaisin

Aalto yliopiston malli sote-rahoituksesta tuo tehokkuutta palveluiden järjestämiseen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen täytyy edetä vaikka parlamentaarisessa valmistelussa on tuotu jälleen kerran esille uudistuksen perustuslailliset ja kuntalakiin liittyvät ongelmat. Omasta mielestäni suurimmat ongelmat liittyvät kuitenkin kansalaisten luottamukseen siitä, että lähipalvelut säilyvät eivätkä karkaa jonnekin maakuntien keskuksiin. 
Kuntien rahoitusosuudet ovat herättäneet paljon keskustelua. Eduskunnassa oleva hallituksen esitys ei huomioi kuntien ja alueiden tekemää kehittämistyötä, jolla on pyritty hillitsemään sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua ja turvaamaan alueen asukkaiden palveluiden saatavuus. Päijät-Hämeessä on vuosikymmenten aikana luotu palvelujärjestelmä, joka on tehokas ja alueen asukkaille halpa.
Omaa tavoitettani paremmin vastaa rahoitusmalli, jonka Aalto-yliopiston tutkijat professori Teemu Malmin johdolla ovat tehneet. Mallissa huomioidaan maakunnissa jo tehty tuotavuustyö kuntien rahoitusosuuksia määritettäessä. Valmistuneen selvityksen mukaan Päijät-Hämeen kuntien yhteinen maksuosuus voisi jopa laskea. Hallituksen esityksen mukaan lisälaskua olisi tullut lähes 50 miljoonaa euroa.
Aalto -yliopiston tutkijat ovat laskeneet selvityksessään myös miten kustannussäästötavoitteet voitaisiin toteuttaa maassamme mahdollisimman oikeudenmukaisesti huomioiden kuitenkin syrjäseutujen korkeammat palvelujen tuottamiskustannukset. Tutkijoiden mukaan Päijät-Hämeen kuntien yhteinen säästötarve olisi reilut 50 milj. euroa, jos valtakunnallinen säästötavoite olisi 10 % nykyisistä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kustannuksista. Päijät-Hämeessä yhteenlasketut kuntien kustannukset olivat 685 miljoonaa euroa vuonna 2013.
Valtakunnalliset säästötavoitteet päätetään poliittisin perustein. Valtakunnallisesti täytyy samalla määritellä miten säästöjä suunnataan, jotta kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelut. Aalto–yliopiston tutkijoiden esityksen mukaan kunnilta perittäisiin asukasmäärään pohjautuva perusmaksu, minkä suuruus määräytyisi maan tehokkaimpien alueiden mukaan.
Valtio tukisi kuntia laissa määrätyllä osuudella perusmaksusta. Kunnilla tai alueilla olisi kuitenkin oikeus kerätä lisämaksua korkeampaa palvelutasoa varten. Tälle korkeammalle palvelutasolle ei enää maksettaisi valtiontukea. Näin meidän kaikkien ei tarvitse maksaa jonkin toisen alueen haluttomuutta sopeuttaa omat sote-palvelunsa tehokkaimpien tasolle.
Tärkeintä on, että eduskunta hyväksyy maaliskuussa uuden sosiaali- ja terveydenhuollon puitelain. Valmisteilla oleva laki määrittelee ainoastaan raamit, jonka pohjalta seuraava ja sitä seuraava eduskunta tekevät kertyvään kokemukseen pohjautuen täsmentävän ja korjaavan lainsäädännön. Lainsäädännön tavoite on aina parantaa asioiden toimintaa, ei vaikeuttaa kansalaisten elämää.

Martti Talja
Keskussairaalan johtaja, kansanedustajaehdokas

« Takaisin