« Takaisin

Eläkeläisille hyvän ikääntymisen perusta turvattava

Suomessa on eläkeläisiä 1,5 miljoonaa, joista vanhuuseläkeläisiä on yli 1,2 miljoonaa ja loput ovat työeläkkeellä. Keskimääräinen eläke on vajaat 1500 euroa kuukaudessa. Erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ovat ne, jotka elävät kansaneläkkeen, takuueläkkeen tai pienen työeläkkeen varassa ja ovat yksinasuvia. Nykyisellään jo asumis-, ruoka-, lääke- ja liikkumiskustannukset ovat useille pienituloisille eläkeläisille kohtuuttoman suuret. Tästä ahdingosta esimerkkinä on oma työpaikkani. Päijät-Hämeen keskussairaalassa jäi vuonna 2014 potilasmaksuja maksamatta yli 0,7 miljoonaa euroa johtuen lisääntyvästä potilaiden köyhyydestä. Kasvua edelliseen vuoteen oli 80 %. Muutos on todella hälyttävä ja kuvaa yhteiskuntamme vaikeaa taloudellista tilannetta.
Eläkkeiden kasvu on alittanut selvästi palkankorotusten kasvun viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eläkeläisten toimeentulon kannalta onkin tärkeätä, että tulevaisuudessa ei enää leikata työeläkkeiden indeksiä ja takuueläkkeeseen tehdään tarvittavat korotukset. Yksin elävien eläkeläisten osalta on erityisesti selvitettävä verotus tai muiden tukitoimenpiteiden tarve toimeentulon edellytysten säilymiseksi.
Suomalainen terveydenhoito on passivoivaa. Tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulee yhtenä keskeisenä tavoitteena olla uudistaa vanhuspalveluiden rakenne. On huolehdittava ikäihmisten sujuvista hoito- ja kuntoutus- ja hoivapalveluista. Erityisen tärkeää on kuitenkin ikääntymisen mukanaan tuomien sairauksien ehkäisy ikäihmisten oman aktiivisuuden tai läheisten tuella. Vastuu ohjauksesta on kunnilla ja terveydenhuollolla.
Olen ollut mukana Ikihyvä Päijät-Häme hankkeessa, jossa on tutkittu päijäthämäläisten terveyttä ja kehitetty terveyden ylläpitämisen ja sairauksien omahoidon menetelmiä hyvin tuloksin. Meille kaikille tavoitteena on sairauksien ehkäisyssä säännöllinen liikunta vähintään 0,5 tuntia päivittäin ja painon hallinta terveellisellä ruokavaliolla.
Ikääntyneillä säännöllisellä ”aivojumpalla” voidaan ehkäistä muistisairauksien etenemistä ja muiden seuraan hakeutuminen tuo mukanaan vireyttä, elämänhalua ja jaksamista.
Jokaisella meistä on oikeus hyvään ja arvokkaaseen vanhenemiseen. Jokaisen on saatava tarvitsemaansa tukea ja palveluja asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Henkinen hyvinvointi ja ikäihmisen toimintakykyä tukeva elämänpiiri antavat elämään mielekkyyttä.
Ikäihmisten omassa kodissa tai kodinomaisesti asuminen on tehtävä mahdolliseksi mahdollisimman pitkään. Sairauden tai vamman jälkeen on yhteiskunnan järjestettävä nopeasti kuntouttavat toimenpiteet ja kodin muutostyöt, jotta kotona asuminen edelleen mahdollistuu.
Kuntoutuksen toteutuspaikoiksi sopivat isot terveyskeskukset erinomaisen hyvin. Kotona asumisen mahdollistuessa myös ylläpitävän kuntoutuksen avulla voidaan terveyskeskusten sairaansijoja vähentää ja osa muuttaa kodinomaisiksi palveluasumisen paikoiksi. Kotiin vietäviä kodinhoito- ja terveyspalveluja on lisättävä. Omaishoito on yksi tärkeä kotona asumisen mahdollistaja.
Omaishoidon vaatimukset ja tuet vaihtelevat kunnittain erittäin paljon. On tärkeää, että omaishoidolle laaditaan valtakunnalliset yhtenäiset kriteerit ja tuki siirretään Kelan vastattavaksi.
Omiin arvoihini kuuluu edellisten sukupolvien kunnioitus. Nyt ikääntyvä sukupolvi on rakentanut tämän maan ja heitä edeltävä sukupolvi on taistellut maallemme itsenäisyyden. Jokaisella ikääntyvällä on oikeus hyvään ja arvokkaaseen vanhuuteen. Siihen kuuluu itsemääräämisoikeus, osallisuus ja turvallisuus.
Jokaisen ikäihmisen on saatava tukea ja palveluita tarpeidensa mukaan. Meidän tulee myös jättää Suomi seuraaville sukupolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin olemme sen saaneet.

Martti Talja, erikoislääkäri, professori
Eduskuntavaaliehdokas (Kesk)

 

« Takaisin