« Takaisin

Kaavoituksesta päättäminen kuuluu poliitikoille eikä suinkaan virkamiehille

ESS:n sunnuntain 22.2.2015 numerossa ihmetellään Lahden kaupungin luottamusmiesten kärkkäyttä puuttua kaavoitukseen ja halua estää Hollolan puolelle suunnitellun Raikkosen asuntoalueen liikennöinti Karjusaaren asuntoalueen kautta. Lahden ja Hollolan kaavoittajat tuntuvat ajattelevan, että kaavoitus kuuluu virkamiehille eikä politikkojen pidä sotkeutua siihen. Asenne herättää ihmetystä, sillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksen tavoitteista ja sisällöstä päättäminen kuuluu luottamusmiehille eikä suinkaan virkamiehille.
Raikkosen 250 asukkaan asuntoalue ja sen liikennejärjestelyt ovat Karjusaaren suunnan yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävä hanke. Siihen perehtyminen ei ole politikointia vaan päätöksentekoon sisältyvää vastuun kantamista. Virkamiesten rooli on valmistella kaavoitusta, johon olennaisena osana kuuluu vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten selvittäminen poliittista päätöksentekoa varten.
Kukkilan-Karjusaaren suunnan maankäyttöä ja tieverkkoa ei ole suunniteltu kokonaisuutena. Vaihtoehtoja ei päättäjille ole tarjottu. Hyvän yhdyskuntasuunnittelun periaatteilla yhdyskuntarakenne ja tieverkko sen osana suunnitellaan siten, että liikenne ohjataan pääteille kuormittamatta tarpeettomasti asuntoalueita. Liikenteen ohjaaminen Poukamapolun kautta on ristiriidassa tämän keskeisen periaatteen kanssa. Kaavoitusta on yritetty viedä eteenpäin väärässä järjestyksessä lain tarkoituksen vastaisella tavalla. Ei ole ihme, jos asioiden käsittely takkuaa.

Ystävällisin terveisin
Pekka Häkkä, Karjusaariseuran puheenjohtaja

« Takaisin