« Takaisin

Vastikkeeton sosiaaliturva syrjäyttää

Hämeen Kokoomuksen janakkalalainen eduskuntavaaliehdokas Marko Ahtiainen vieraili oman puolueensa vaalitilaisuudessa Hämeenlinnassa tiistaina. Ahtiainen vaati tapahtumassa sosiaaliturvan täydellistä remonttia.

  • Nykyinen sosiaaliturva järjestelmä syrjäyttää terveitä työikäisiä suomalaisia yhteiskunnasta, totesi Marko Ahtiainen puheenvuoronsa aluksi.

Ahtiainen nosti puheenvuorossaan esille Hämeen TE-toimiston työllisyysluvut tammikuulta 2019.  Työttömänä alueella 18 735 ihmistä. Työttömyysprosentti oli 10,9 %. Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimiston alueella 4784.

  • Henkilöstöpalvelualan yritysten ja työllisyyspalveluja tuottavien tahojen arvioiden mukaan, näiden työpaikkojen lisäksi, piilotyöpaikkoja on niin paljon, että meillä pitäisi olla käytännössä täystyöllisyys, kertasi Ahtiainen tuoreita työllisyyskatsauksen lukuja.

Sadat tuhannet työikäiset ovat 2020 –luvulle tultaessa vailla toisen asteen tutkintoa. Samaan aikaan Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan työttömyyden laajat kustannukset veronmaksajille ovat noin 10,8 miljardia euroa. Yhden työttömän henkilön negatiivinen kustannusvaikutus julkiseen talouteen on noin 20 000 euroa.

  • Jokainen yhtään taloudesta ymmärtävä tajuaa, että meillä ei ole varaa antaa yhdenkään vailla työtä olevan olla työttömänä, esitti Ahtiainen kuuntelijoille. 

Talouspolitiikan arviointineuvoston selvitysten mukaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan viimeisellä viikolla tapahtuu merkittävä muutos ihmisten työllistymisessä. Ahtiaisen mukaan keskusteluissa pitkään vailla töitä olleiden kanssa on usein noussut esille työttömyyden syrjäyttävä vaikutus, sekä erilaisten tukimuotojen vaikutus halukkuuteen hakea aktiivisesti työtä tai ottaa tarjottua työtä vastaan. 

Jo hyvin pieni tulo työttömyyden aikana leikkaa toimeentuloa, eikä tämä kannusta osa-aikaiseen työntekoon. Samalla tavalla rangaistaan pienituloisia lisätyöllä hankituista lisätuloista. Verotuksen marginaali leikkaa merkittävän osan ahkeruudella ja kovalla työllä hankituista ansioista. 

  • Yksilön kannalta on surullista, että järjestelmämme ei kannusta tekemään työtä, vaan järjestelmä suorastaan syrjäyttää ihmisiä työmarkkinoilta. Tämä ei ole näiden ihmisten vika, vaan lainsäätäjä eli eduskunta on aiheuttanut tämän ilmiön vuosikymmenten kuluessa, ihmetteli Ahtiainen puheenvuorossaan. 

Ajatuspaja Liberan lanseeraama perustili on Ahtiaisen mielestä mahdollisuus kehittää opintojen ja työttömyyden aikaista toimeentulon turvaa.  Perustili on työikäisen ja -kykyisen kansalaisen henkilökohtainen sosiaaliturvan muoto. Alkupääoma on 20 000 euroa, ja sen rahoittaa valtio. Tilin nimi viittaa sen käyttötarkoitukseen. Perustili mahdollistaa perustoimeentulon kaikissa elämäntilanteissa, joustavan työn vastaanottamisen ja mutkattoman työn teettämisen. Se tarjoaa turvaverkon tilanteissa, joissa henkilö opiskelee, on alityöllistetty tai työtön. Tarveharkinta jätetään perustilimallissa mahdollisimman pitkälti yksilölle itselleen.

  • Terveille työikäisille tarjottavat vastikkeettomat sosiaaliturvan muodot aiheuttavat syrjäytymistä. Sosiaaliturvan kokonaisvaltaisen uudistamisen tarve on välttämättömyys, vaati Ahtiainen kaikkia puolueita ottamaan uudenlaista vastuuta syrjäytymisen ehkäisyssä.     
« Takaisin