LUONTO JA YMPÄRISTÖ

Peura- ja kaurissaaliit kasvoivat huomattavasti

Valkohäntäpeurakanta painottuu vahvasti lounaiseen Suomeen, ja saalismäärästä noin 95 prosenttia kertyi Suomen riistakeskuksen Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Hämeen ja Pohjois-Hämeen toimialueilta. Kaadetuista valkohäntäpeuroista 54 prosenttia oli vasoja, ja kaadetuista aikuisista eläimistä 48 prosenttia oli naaraita. Kannan sukupuolijakauman tasoittamiseksi naaraiden osuutta peurasaaliissa on tiheimmillä alueilla pyritty viime vuosina nostamaan.

Lisää uutisotsikoita:


Luke on julkaissut ensimmäisen kanta-arvion villisikojen määrästä Suomessa

Presidentti Niinistö painotti edelleen ilmastonmuutoksen torjuntaa

Riistakolmiolaskennat käynnissä

Kaikki ahmapoikkeusluvat myönnetty – saaliiksi jo neljä ahmaa

Riistanhoitoyhdistyksissä varaudutaan tulevaan

Talviravintoa pienille hirvieläimille

Omenapuut ja erikoisviljelmät vaarassa - rusakon metsästykseen loppukiri

Maailman suurimmat norsunluumarkkinat suljettiin

Kivinokkaa esitetään luonnonsuojelualueeksi

Uhanalaisilla tiikereillä toivoa: Bhutanin kansallispuistossa tuplattiin tiikerien määrä

Suomessa saaliiksi 232 karhua

Metsästäjät saavat käyttöönsä reaaliaikaisen hirven verotusennusteen

Vieraat kasvilajit uhkaavat suomalaista luontoa – jo sadat ihmiset osallistuneet talkoisiin ongelman torjumiseksi

Etelä-Hämeeseen poikkeuslupa 29 ilveksen pyyntiin

Hannukaisen suunnitellun kaivoshankkeen lupahakemus on hylättävä

Pienten hirvieläinten kannanarviointia kehitetään

Runsaat sateet ovat maa- ja metsätalousyrittäjien ja vesistökunnostajien yhteinen riesa

Hirvijahti täyteen vauhtiin tulevana viikonloppuna

Syksy on parasta istutusaikaa – ilmastonmuutos on jatkanut kautta

Saimaan järvilohen kalastuksenvalvonta saanut runsaasti lahjoituksia

Tukesin mediatiedote: Älä viivyttele tuholaistorjunnassa – tarkista torjujan pätevyys rekisteristä

Metsähanhen metsästys alkaa kolmen vuoden tauon jälkeen

Majavavahinkojen vähentämiseen on keinoja

Poronhoitoalueen ilveksen kannanhoidollinen metsästys alkaa lokakuun alussa

Järvilohen pelastamiseksi on valmisteilla ainutlaatuinen yhteistyöhanke

Tiikerit kuolivat Kazakstanista sukupuuttoon 70 vuotta sitten – nyt ne aiotaan palauttaa

Metsäkanalintujen metsästys alkaa ‒ pyyntiä tulee kohdentaa nuoriin yksilöihin

Lohikalojen syysrauhoitus vaatii kalastuksenvalvonnalta aktiivisuutta

Tahkokurun uuden kodan avajaiset Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Suomen luonnon päivänä 26.8.

Vapaa-ajankalastajat vastustavat kalastonhoitomaksun korottamista ja maksuvelvollisuuden ulottamista 65 vuotta täyttäneisiin kalastajiin

Karhunmetsästys alkaa

Isonkarin majakkasaaren uhanalaisia lajeja autetaan talkoissa

Vesilintujen metsästys alkaa

Metsäkanalintujen metsästysajat riippuvat riistakolmiotuloksista – Laskennat viimeistään sunnuntaihin 13.8 mennessä

Merikotka pesii ensimmäistä kertaa Keski-Suomessa

Sepelkyyhkyn metsästys avaa metsästyskauden

Hirvieläinten pyyntilupiin selvä lisäys

Naali voi pesiä taas Suomessa – vapaaehtoisia koulutetaan tutkimaan vanhoja pesäpaikkoja

Julmat lanka-ansat uhkaavat romuttaa tiikerien suojelun Aasiassa

Hirvieläinten pyyntilupamäärät Etelä-Hämeessä selvästi viime vuotta suuremmat

Vieraslajit maailmanlaajuisesti merkittävä uhka luonnolle – Suomessa vielä mahdollisuus toimia

Viherryttämistuen ehtoihin muutoksia ensi vuodeksi

Karhun poikkeuslupia viime vuotta enemmän

Varmista sato ja kukinta kastelun avulla

Sinileväkin pitää lämpimästä

Maakotka palaamassa eteläiseen Suomeen - tekopesät auttavat kuningaspareja

Maailmanperintökohde Belizen koralliriutta yhä vailla kunnollista suojelua

Kalanpyydykset on merkittävä lipuilla

Tuhansia merikilpikonnia kuolee turhaan

Itämerennorpan metsästys 2016–2017

Metsonpesän suojaus onnistui – poikaset ovat kuoriutuneet

Matti Vanhanen: Suomesta hiilensidonnan mallimaa

Yhdysvaltain ilmoitus haastaa muun maailman uusiin ilmastotekoihin

Istutettavien lohien ja taimenten rasvaeväleikkaukset pakollisiksi

Istuta Suomen juhlavuoden puu