« Takaisin

Etelä-Hämeeseen poikkeuslupa 29 ilveksen pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä-Hämeeseen 1.12. alkavalle pyyntikaudelle 29 lupaa ilveksen kannanhoidolliseen poikkeuspyyntiin. Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana, säilyttämään eläinten ihmisarkuus ja estämään ilveksen aiheuttamia vahinkoja. Pyyntiin päästään kaikissa Etelä-Hämeen riistanhoitoyhdistyksien toimialueilla. Poikkeusluvat on kohdennettu Luonnonvarakeskuksen kirjaamien pentuehavaintojen perusteella tiheimmille ilvesalueille.

Poikkeuslupien määrä säilyi Etelä-Hämeessä viime vuoden tasolla. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Etelä-Hämeessä elää 155 -170 yli vuoden ikäistä ilvestä ja vuonna 2016 ilvespentueita syntyi 27-29 kappaletta. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan ilvesten määrä Etelä-Hämeessä on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maan ilveskanta-arvio oli noin 2400 eläintä.

Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu -järjestelmään kirjattuihin pentuehavaintoihin. Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi.

Ilveksen metsästysaika päättyy 28. helmikuuta.

« Takaisin