« Takaisin

Kanna kortesi vesiensuojelun hyväksi – perusta oma haukitehdas

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Suomessa on viime vuosina ryhdytty ahkerasti kunnostamaan kosteikkoja niin ravinteiden pidättäjiksi kuin linnustonkin hyväksi, mutta kalaston vaatimuksia kunnostustoimissa ei aiemmin ole riittävästi osattu ottaa huomioon. Vastauksena tähän Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tuottanut ja tuoreeltaan julkaissut tietopaketin nimeltä ”Haukitehtaat osana kalaston- ja ympäristönhoitoa”. Opas ohjeistaa kunnostamaan kosteikkoja niin, että ne soveltuisivat erinomaisesti haukien ja samalla monien muiden kalojen lisääntymiseen. 

Haukien lisääntymismenestyksen parantaminen on tärkeää, koska lisääntymisalueiden pinta-ala on pienentynyt ja niiden soveltuvuus lisääntymiseen on heikentynyt ihmistoiminnan myötä. Hauella on tärkeä rooli ylläpitää tasapainoista kalastorakennetta ja se hillitsee myös osaltaan rehevöitymistä. Lisäksi hauki on korkealle arvostettu urheilukala ja sen kalastuksen ympärillä pyörii suuria euromääriä.

Moni nykyisellään huonosti hauen lisääntymiseen soveltuva kosteikko voitaisiin kunnostaa merkittäväksi hauen lisääntymisalueeksi – haukitehtaaksi. Esimerkiksi Ruotsissa onnistuttiin satakertaistamaan kosteikosta mereen lähtevien hauen poikasten määrä melko pienillä toimenpiteillä. Kunnostuksen jälkeinen poikastuotto oli noin 10 poikasta/ m². Toimivilla haukitehtailla on lisäksi runsas linnusto ja muu eliöstö. Haukitehtaan voi perustaa usein myös laidunmaalle. Tällöin alue tuottaa keväällä runsaasti kalanpoikasia ja kesällä samalla alueella voidaan laiduntaa karjaa.

Oppaan lukemalla selviää mitä kartoituksen ja suunnittelun eri työvaiheita projektissa on ja millainen on haukitehtaalle sopiva paikka, rakenne ja ominaisuudet. Oppaassa mainitaan myös muita menetelmiä hauen lisääntymisalueiden ja -menestyksen lisäämiseksi.

Tietopaketin laadinnassa on ollut mukana alan asiantuntijoita ja se on rahoitettu osittain maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä kalastonhoitomaksuvaroista.

Oppaan ja videon aiheesta löydät osoitteesta: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukitehtaat/. Molempia saa jakaa vapaasti.

Maanomistajan pohtiessa haukitehtaan perustamista mailleen, voi SVK:n asiantuntijoilta pyytää apua. Toinen keino talkoilla hauen hyväsi on liittyä SVK:n henkilöjäseneksi ja kohdentaa osa jäsenmaksusta Haukitehtaiden perustamiseen. SVK pyrkii saamaan pilottikohteita työn alle jo kuluvana vuonna.

« Takaisin