« Takaisin

Koivu kukkii edellisvuosia runsaammin

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman ennusteen mukaan koivun hedenorkkoja esiintyy tänä keväänä selvästi enemmän kuin kolmena edellisenä vuotena. Siitepölystä kärsivien allergikkojen kannattaa varautua melko hankalaan siitepölykauteen.

Kotimaiset koivumme aloittavat kukinnan tavallisesti toukokuun alussa. Sitä ennen, yleensä viimeistään huhtikuun puolivälissä, koivun siitepölyä alkaa levitä maahamme kaukokulkeumana etelänpuoleisten ilmavirtausten mukana.

Avoimilla ja lämpimillä paikoilla kasvavissa koivuissa, jotka sijaitsevat usein pihapiireissä ja asutuskeskuksissa, norkkoja esiintyy hyvin runsaasti. Sen sijaan tiheissä ja varjoisissa metsissä koivun hedenorkkoja tavataan keskimääräistä vähemmän. 

– Ero kasvupaikkojen välillä johtunee viime kesän kylmistä sääoloista, jolloin vain avoimien kasvupaikkojen koivut saivat riittävästi lämpöä kukka-aiheiden muodostumista varten, arvioi tutkija Tatu Hokkanen Lukesta.

Kuusen siemenvarastot eivät vieläkään saa täydennystä

Keväällä 2018 variseva kuusen siemensato on heikohko koko maassa.

Kuusen vähiin huvenneita siemenvarastoja ei päästä täydentämään ensi syksynäkään, sillä kuusen ennustetaan kukkivan tänä keväänä erittäin heikosti koko maassa (Kuusen kukintaennuste -kartta). Emikukkasilmujen osuus kaikista analysoitavista silmuista on tänä keväänä vain yhden prosentin luokkaa, kun hyvänä kukintavuotena joka toinen silmu pitää sisällään emikukinnon aiheen. Kyseessä on neljäs peräkkäinen vuosi, kun kuusi kukkii heikosti Etelä-Suomessa.

Männyn lähivuosien siemensadot heikentymässä Etelä-Suomessa

Tänä keväänä on odotettavissa melko runsas männyn siemensato Etelä-Suomeen ja osaan Keski-Suomea. Maan pohjoisosassa männyn siemensato jää määrältään ja laadultaan heikoksi. Etelä-Suomessa luontaisen uudistamisen näkymät ovat kuitenkin vaikeutumassa, koska kahden seuraavan kevään aikana männyn siemensadon ennustetaan jäävän maan eteläosissa tämänkeväistä heikommaksi. 

Keväällä 2019 variseva männyn siemensato on Etelä- ja Keski-Suomessa keskimääräinen tai sitä heikompi. Sen sijaan Pohjois-Suomeen ennakoidaan tavanomaista runsaampaa siemensatoa pikkukäpyjen lukumäärään perusteella. Siementen laatu on vielä arvoitus, sillä ensi kesän säät vaikuttavat ratkaisevasti siementen kypsymiseen ja itävyyteen.

Säätekijöihin perustuvat siemensadon ennustemallit ja silmuanalyysit ennakoivat, että männyn emikukinta on tänä keväänä vaatimatonta koko maassa (Männyn kukintaennuste -kartta). Koska männyn siemenen kehityskulku kukkavaiheesta siemenen varisemiseen kestää kaksi vuotta, on keväällä 2020 odotettavissa heikko männyn siemensato.

Luke seuraa vuosittain pääpuulajiemme kukinnan ja käpysadon runsautta erityisissä siemensadon tarkkailumetsiköissä sekä tekee mikroskooppisia silmuanalyysejä havupuiden kukintarunsaudesta. Viimeisimpänä ennustemenetelmänä on otettu käyttöön säätekijöihin perustuvat siemensadon ennustemallit. Seurantatulosten, mallien ja niihin liittyvien ennusteiden avulla saadaan tietoa muun muassa metsänuudistamisen ja siemenhuollon tarpeisiin.

« Takaisin