« Takaisin

Länsi-Suomen suurpetotutkimuksen asiantuntija valittu

Luonnonvarakeskus (Luke) on nimittänyt Tapio Visurin asiantuntijaksi suurpetotutkimuksen tehtäviin Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueille ajalla 1.2. – 31.12.2019. Hänen toimipaikkansa sijaitsee Oulussa.

Visurin tehtäviin kuuluu muun muassa tarkastaa ja dokumentoida Länsi-Suomen alueen suurpetohavaintoja sekä suurpetojen aiheuttamia vahinkoja sekä koordinoida ja toteuttaa suurpetokantojen seurannan ja tutkimuksen edellyttämää näytteidenkeruuta ja avustaa suurpetotutkimuksessa. Hän myös välittää tietoa suurpetohavainnoista ja suurpetojen aiheuttamista vahingoista viranomaisille ja alueen toimijoille ja edistää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta Länsi-Suomen alueella.

Visuri on toiminut Pohjanmaalla aktiivisena petoyhdyshenkilönä yli 10 vuotta, ollut mukana käynnistämässä paikallisesti suurriistavirka-apu (SRVA) -toimintaa ja osallistunut aktiivisesti vapaaehtoiseen suden DNA-näytteiden keräämiseen. Lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä riistantutkimuksen kanssa jo vuosien ajan. Visurilla on myös hyvä tuntemus alueen susitilanteesta.

« Takaisin