« Takaisin

Suomessa saaliiksi 232 karhua

Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 232 karhua. Saalismäärä kasvoi 53 eläimellä edellisvuoteen verrattuna. Karhua metsästetään eteläisessä Suomessa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla.

Poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen lupamäärä oli 170 ja saalis 164 karhua. Kannanhoidollista metsästystä suunnattiin itäiseen Suomeen ja metsäpeura-alueille. Eniten otsoja kaatui Pohjois-Karjalan (87), Kainuun (44) ja Etelä-Savon (25) alueilla.

Poronhoitoalueen alueellinen kiintiö oli yhteensä 85 karhua, joista 25 läntisellä poronhoitoalueella ja 60 itäisellä poronhoitoalueella. Itäisen alueen kiintiö käytettiin kokonaan. Läntisellä poronhoitoalueella kaatui 8 karhua.

Tuoreimman Luonnonvarakeskuksen karhukanta-arvion mukaan Suomen karhukanta oli runsastunut edellisvuoteen verrattuna. Kanta on kasvanut erityisesti itäisessä Suomessa. Ennen metsästystä Suomen karhukannaksi arvioitiin noin 1700 yli vuoden ikäistä yksilöä.  Suomen karhukanta täyttää suotuisan suojelutason kriteerit.

Suomen riistakeskus

« Takaisin