« Takaisin

Valkohäntäpeurakannan kasvu on hidastunut


Valkohäntäpeuran talvikannan tiheyden vaihtelu (valkohäntäpeuroja/1000 ha) talvella 2018–2019.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa on noin 111 500 valkohäntäpeuraa (95 % luottamusväli 106500–117000). Kanta on kasvanut noin seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

Valkohäntäpeurakannan tuottoprosentti on 65,6 (95 % luottamusväli 63,4–67,6 %). Aikuiskannassa arvioidaan olevan 1,3 naarasta yhtä urosta kohden. Muu kuin metsästyspoistuma on vuosittain noin seitsemän prosenttia koko kannasta.

Yhdistämällä kannan koon ja rakenteen tunnusluvut epävarmuuksineen voidaan päätellä, että kannan kasvun pysäyttämiseksi tarvitaan keskimäärin noin 63000 (95 % luottamusväli 53000–73500) yksilön saalismäärä tulevalla metsästyskaudella.

Suomen valkohäntäpeurakannan koko arvioitiin bayesilaiseen tilastotieteeseen perustuvan populaatiomallin avulla ottaen huomioon vasatuotto, vuotuinen saalis, saaliin ikä- ja sukupuolijakauma sekä peurakolareista ja suupedoista johtuva poistuma.

« Takaisin