« Takaisin

WWF tuomitsee erittäin uhanalaisten riistalintujen metsästyksen

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa asetusluonnoksissaan Suomessa erittäin uhanalaisten punasotkan ja tukkakoskelon metsästyksen kieltämistä kolmen vuoden määräajaksi. Lisäksi ministeriö ehdottaa kolmen vuoden määräajaksi allin metsästyksen rajoittamista merialueella metsästäjäkohtaisen saaliskiintiön avulla ja sen kieltämistä kokonaan sisämaassa. WWF pitää näitä esityksiä erittäin tarpeellisina, mutta ministeriön esitystä kokonaisuudessaan täysin riittämättömänä, koska monen muun erittäin uhanalaisen vesilinnun metsästys saisi jatkua edelleen.

Ehdotuksen suurin puute on WWF:n mukaan se, että se ei koske kaikkia erittäin uhanalaisia riistalintujamme. WWF vaatii, että punasotkan ja tukkakoskelon lisäksi myös tukkasotkan, jouhisorsan, heinätavin ja nokikanan metsästys kielletään. Lisäksi WWF esittää allin täysrauhoitusta määräajaksi, kuten EU:kin jäsenmailleen suosittaa kansainvälisen muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen perusteella.

Riistalajeihin kuuluvista lintulajeistamme lähes puolet on uhanalaisia. Uhanalaisuus tarkoittaa määritelmänsä mukaisesti suurta uhkaa hävitä lajistostamme.

Sorsalinnuista punasotka, tukkasotka, jouhisorsa, heinätavi, tukkakoskelo ja nokikana ovat erittäin uhanalaisia, mutta silti niitä on saanut metsästää.

”Ei mahdu arkijärkeen, että jokin laji on erittäin uhanalainen ja samalla metsästettävä”, kummeksuu WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen. ”Pitkällä tähtäimellä tavoitteena tulee olla näiden lajien rauhoittaminen, kunnes ne ovat toipuneet ei-uhanalaiseen asemaan. Vaikka metsästys ei olisikaan kannan taantumisen pääsyy, ei taantuvan ja uhanalaisen lintukannan metsästys ole lähtökohtaisesti kestävää.”

Lain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu.

Suomen kansallinen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 2012. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä, mihin on aikaa enää pari vuotta. Metsästyslainsäädäntö on riistalajien osalta keskeinen keino päästä tähän kansallisesti ja kansainvälisesti asetettuun tavoitteeseen.

« Takaisin