« Takaisin

Kierrätyspuiston sijainniksi Hollola tai Orimattila

Lahden seudulle tarvitaan tulevina vuosina uusi jätehuollon ja kierrätyksen alue. Sijaintipaikan löytämiseksi tehtiin mittava selvitys, jonka tulokset ovat nyt selvillä. Parhaat alueet sijoittuvat Hollolaan ja Orimattilaan.

Tällä viikolla julkaistussa selvityksessä arvioitiin kymmenen vaihtoehtoa sijaintipaikalle. Vaihtoehdot sijoittuivat Lahden, Hollolan ja Orimattilan alueille noin 25 kilometrin sisälle Lahden keskustasta. 

Lahden seudulla jätteenkäsittely on nyt keskitetty Lahden Kujalan jätekeskukseen. Jätteen teollinen käsittely lisääntyy, mutta Kujalan alueelle ei mahdu enää uusia toimintoja. Yhdyskuntajätteen käsittely jatkuu edelleen Kujalassa. Uusi Kierrätyspuisto tarvitaan teollisuuden jätteiden ja ylijäämämaiden kierrätystoimintoihin, loppusijoitukseen ja biopolttoainetuotantoon. Uuden alueen tarve on vähintään 100 hehtaaria.  

Aluevaihtoehtojen soveltuvuutta arvioitiin monipuolisilla kriteereillä. Selvityshankkeen aikana järjestettiin kaksi avointa asukastilaisuutta. Alueista kerättiin palautetta karttakyselyllä, johon saatiin peräti 800 vastausta.

Kierrätyspuisto-selvityksen johtopäätöksenä esitetään tarkemmin tutkittavaksi neljä aluetta:

1.       Kehätien alue Hollolassa

2.       Marjasuon alue Tuuliharjan vieressä Orimattilassa

3.       Matomäen alue Nastolan eteläpuolella Orimattilassa

4.       Loukkaanmäen alueen nelostien länsipuolinen osa Orimattilassa.

Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkaselvitys toteutettiin Päijät-Hämeen liiton johdolla.  Valmis selvitys ja muut hankkeen aineistot löytyvät Päijät-Hämeen liiton kotisivuilta: http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/aluesuunnittelu/kierratyspuisto/.

Kierrätyspuisto-hankkeen seuraavat vaiheet ovat YVA-menettely ja kaavoitus. Näissä tutkitaan ja vertaillaan parhaita alueita tarkemmin. YVA-menettelyn toteuttaja ei ole vielä selvillä.

« Takaisin