« Takaisin

LAMKiin yhä urheilijaystävällisempiä opiskeluvaihtoehtoja

Lahden ammattikorkeakoulussa kehitetään urheilijan oppimisväylää. Uusi toimintamalli on suunnattu tavoitteellisesti urheileville, kuten kilpa-ja huippu-urheilijoille, jotka haluavat yhdistää urheilemiseensa ammattikorkeakouluopiskelun. Kevään ja syksyn 2017 aikana on käyttäjälähtöisesti tunnistettu tarpeita, haasteita, mahdollisuuksia ja onnistuneita kokemuksia, joita opiskelevat urheilijat ovat kohdanneet opiskelun ja urheilun yhdistämisessä. Vuonna 2018 on tarjolla yhä joustavampia oppimispolkuja sekä yksilöllisempiä ohjaus- ja tukipalveluja. Tällä voidaan tukea urheilijan opiskelua ja urheilu-uraa, mutta myös aktiiviuran jälkeistä aikaa.

Kompromisseja ja tinkimistä

Toukokuussa 2017 järjestettiin ensimmäinen työpaja urheileville opiskelijoille tai jo valmistuneille urheilijoille. Erityisesti kolmeen asiaan käyttäjien mielestä tulisi kiinnittää enempi huomiota: joustaviin oppimispolkuihin, yhteistyöverkostoihin sekä tukeen ohjauksen ja yhteisöllisyyden muodossa.

Urheilijan oppimisväylän puuhahenkilö, lehtori Paula Harmokivi-Salorannalle on tullut kehittämistyön aikana niin uutta tietoa kuin tuttuja asioita.

– Urheilijalähtöisempiä ja yksilöllisempiä malleja tarvitaan. On tärkeää karsia asenteellisia, rakenteellisia ja toiminnallisia esteitä urheilevan opiskelijan arjesta, vaikka joissakin seikoissa olemme menneetkin viime aikoina eteenpäin, Harmokivi-Saloranta toteaa.

Urheilijan oppimisväylässä luodaan malli siihen, että urheilijat voivat joustavammin yhdistää opiskelun ja urheilun, hyödyntää ja opinnollistaa urheilu-uran aikana syntyvää osaamista sekä työllistyä aktiiviuransa jälkeen. Väylä on monialainen koskien kaikkia koulutusaloja.

Synergiaa ja tulevaisuudennäkymiä

Myös onnistumisia ja mahdollisuuksia on tunnistettu. Lokakuussa 2017 järjestettiin toinen käyttäjätyöpaja, johon osallistui urheilijoiden lisäksi urheiluseurojen ja muiden sidosryhmien edustajia. Siinä vietiin yhdessä keskustellen tunnistettuja ratkaisuideoita pidemmälle.

– Urheilijan oppimisväylässä kaikki osapuolet voivat voittaa; urheilija niin aktiivi-uraansa kuin sen jälkeistä aikaa ajatellen, opiskelijoiden edustamat urheiluseurat oppimis- ja kehittämistehtävien muodossa, LAMK urheilijamyönteisenä korkeakouluna ja Lahti urheilukaupunkina, väylän toinen puuhahenkilö, lehtori Tatu Saarinen listaa.

Esimerkkeinä joustavista tavoista yhdistää ammattikorkeakouluopiskelua ja urheilu-uraa ovat oman urheilijabrändin vahvistaminen opintojen avulla ja oman urheiluseuran kehittäminen projekteilla. Urheilu-ura ja tavoitteellinen harjoittelu voidaan myös itsessään nähdä osaamista lisäävänä pääomana, jonka avulla voidaan hyväksilukea opintoja. Urheilija voi näyttää osaamistaan esimerkiksi opettamalla ja ohjaamalla kanssa-opiskelijoitaan.

Kaksi työpajaa ovat tuoneet esille sen, että ammattimaisen urheilun ja määrätietoisen korkeakouluopiskelun yhdistäminen on mahdollista, kunhan on riittävästi yhteistä tahtotilaa. Urheilijan ja valmentajan lisäksi tarvitaan huippu-urheiluasennetta myös koululta, opettajilta ja koko kaupungilta, seuroja, lajiliittoja ja liikuntajärjestöjä unohtamatta. LAMKin kaikki alat ovat muuttamassa uudelle kampukselle Mukkulaan syksyllä 2018, mikä osaltaan entisestään vahvistaa opiskelevien urheilijoiden verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä, mutta myös tavoitteita tukevia puitteita ja joustavia oppimismahdollisuuksia.

« Takaisin