« Takaisin

Runsaat sateet ovat maa- ja metsätalousyrittäjien ja vesistökunnostajien yhteinen riesa


Peltojen halki kulkevaan valtaojaan tehty pohjapatojen ja altaiden sarja tasaa virtaamia ja edistää kiintoaineen ja ravinteiden pidättymistä. Kasvillisuus sitoo veden mukana kulkevia ravinteita ja vähentää niiden kulkeutumista vesistöön. Kuvat yllä ja alla: Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

Vesijärvisäätiö

Nastolan Uudenkylän Manna ry:llä 24.10. klo 12 pidettävässä tapahtumassa esitellään ja pohditaan yhteisiä keinoja, joilla peltojen ja metsien vesitalous kohenee, mutta vesistöille tulee mahdollisimman vähän haittoja. Tällaisia ovat mm. valtaojien 2-tasouomat, joissa ojan yläosa kaivetaan tulvatasanteeksi ja pohja jätetään kapeaksi alivesiuomaksi, virtausta tasaavat pohjapadot ja –kynnykset, laskeutusaltaat, kosteikot sekä eroosiosuojaukset.

Tilaisuudessa peltojen vesitalouden parantamisesta kertoo Mikko Ortamala Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta, metsäojituksista alustaa Samuli Joensuu Tapio Oy:sta ja metsien kunnostusojitushankkeista kertoo Jyrki MäkirantaMHY Päijät-Hämeestä. Peruskuivatuksen rahoituksesta puhuu Jaana Ojala-Järvi Hämeen ELY-keskuksesta ja viljelijän puheenvuoron pitää Kari Känkänen Nastolasta. Lisäksi tutustutaan opastetusti läheiseen Sammalsillansuon maastokohteeseen.

Taustaa

Lokakuun ensimmäisen kolmanneksen aikana satoi Ilmatieteen laitoksen mukaan enemmän kuin yleensä koko lokakuun aikana, mikä on entisestään vaikeuttanut kylmän kesän vuoksi myöhässä olevaa sadonkorjuuta. Myös peltojen ja metsien vesitalouden ongelmat ovat korostuneet, kun ojat eivät ehdi johtaa vesiä pois kuivatettavilta alueilta. Puinti märillä pelloilla on ollut hankalaa ja pahimmillaan maan rakennetta vaurioittavaa. Puunkorjuussa metsä- ja ajokoneiden työ on vaikeutunut ja osalla kohteista on jääty jo odottamaan talvea ja pakkasia.

Runsaat sateet ja kasvipeitteettömän ajan tulvien yleistyminen aiheuttavat myös ongelmia vesistöjen tilalle. Kun sadanta on runsasta, eivät vesi ja sen mukana kulkevat ravinteet ja kiintoaine enää pidäty maahan ja kasvillisuuteen, vaan huuhtoutuvat vesistöihin lisäämään rehevöitymistä. Ilmastonmuutoksen myötä sateet lisääntyvät ja talvet lauhtuvat, joten vesitalouden hallinta tulee olemaan jatkossa yhä suurempi ongelma.

Peltojen ja metsien vesitalous hallintaan - infotilaisuus ja maastokäynti Nastolassa

tiistai 24.10.2017 12:00 - 16:00
Paikka Manna ry, Heinolantie 506-508, 16100 Uusikylä
Linkki tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittautumiseen

Ilmoittautua voi myös puhelimitse, 040 5144958.

Metsäojituksen yhteydessä tehty laskeutusallas ja pohjakynnys hidastavat veden virtausta, jolloin veden mukana kulkeva kiintoaine ja siihen sitoutuneet ravinteet ehtivät laskeutua altaan pohjalle. Kuva: Petra Korkiakoski

« Takaisin