« Takaisin

Uusi rahasto tehostamaan Vesijärven petokalaistutuksia

Vesijärvelle on perustettu petokalarahasto, joka jatkossa osaltaan koordinoi ja rahoittaa petokalaistutuksia Vesijärvellä. Nykytilassa Vesijärven kymmenet osakaskunnat hoitavat omien vesialueidensa istutukset itsenäisesti.

Vesijärven kalastusalueen hallitus hyväksyi rahaston ohjesäännön maanantaina. Rahasto voi suunnata varoja Vesijärven käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti järvitaimen-, järvilohi-, kuha-, hauki- tai ankeriasistutuksiin järvessä tai järvitaimenen mätirasiaistutuksiin Vesijärveen laskevissa puroissa. Päätökset istutuksista tehdään rahaston neuvottelukunnan esityksen pohjalta tutkijoiden suosituksiin nojaten.

- Rahaston tavoitteena on saada tehostettua petokalakantojen hoitoa keskittämällä istutustoimintaa ja keräämällä ulkopuolista rahaa uusilta lahjoittajilta, sanoo Vesijärven kalastusalueen puheenjohtaja Ismo Malin.


Yhteistyöllä lisää varoja ja suunnitelmallisuutta

Varat uuteen rahastoon kertyvät usealta taholta ja ne perustuvat vapaaehtoisuuteen. Vesijärven osakaskunnat voivat vapaamuotoisella sopimuksella antaa Vesijärven kalastusalueelle oikeuden siirtää osan tuloistaan, esimerkiksi virkistyskalastuslupatulot, suoraan rahaston käyttöön. Vesijärven kalastusalue voi rahoittaa rahastoa esimerkiksi kalastuskilpailujen tuotoilla tai virkistyskalastuslupatuloista kalastusalueelle jäävällä osuudella. Rahastoon toivotaan myös uusia lahjoittajia.

Lahjoitukset ohjataan rahastolle Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallinnoiman Puhdas Vesijärvi -ohjelman kautta. Säätiö sitoutuu tukemaan rahastoa vuosittain maksuosuudella, joka riippuu rahastoon vuoden aikana kerrytetyistä varoista.

- Säätiö lisää pottiin vuosittaisen budjettinsa mukaan jopa kolmanneksen siitä summasta, mikä rahastoon on vuosittain kertynyt, toteaa ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöstä.

Vesijärvi-ohjelman keskeisiin tavoitteisiin kuuluu monipuolinen kalasto, jossa kalastettavaksi sopivia petokaloja on runsaasti. Petokalarahasto on jatkossa erinomainen työkalu tuon tavoitteen saavuttamiseksi.

« Takaisin