« Takaisin

Uusia liikennejärjestelyjä Apilakadun - Launeenkadun - Uudenmaankadun -risteykseen Lahdessa

Yllä kuvattujen liikennejärjestelyjen lisäksi Uudenmaankadun tielinjaus muuttuu hieman nykyistä ajolinjaa idemmäksi Renkomäen kiertoliittymän pohjoispuolella, Kangasmäen alikulkukäytävän kohdalla. Tielinja kulkee tällöin uuden rakennetun sillan puolikasta pitkin niin ikään uuden, pohjoiseen johtavan ajoradan päällä. Liikennejärjestely otetaan suunnitelman mukaan käyttöön tiistaina 23.1.2018.

Liikennevirasto

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen sisältyvien parannustöiden edetessä otetaan tammikuussa käyttöön uusia liikennejärjestelyitä Uudenmaankadun työmaan alueella.

Launeen kohdan kiertotietä kavennetaan Launeen alikulkukäytävän alkavan rakentamisen takia. Kiertotieosuudelle tulee lähiaikoina myös uusia työmaaliittymiä, joten autoilijoilta kehotetaan tarkkaavaisuuteen. Uudenmaankadun ylittävä nykyinen Launeen ylikulkukäytävä puretaan ensi kesänä.

Kiertotien kaventamisen vuoksi Uudenmaankatua keskustan suunnasta etelään ajettaessa pääsee Apilakadun - Launeenkadun -risteyksen yli jatkossa vain yhtä kaistaa eli nykyistä oikean puoleista kaistaa pitkin. Kaistalta pääsee edelleen kääntymään myös oikealle eli Launeenkadulle. Vasen kaista ohjataan kääntymään vasemmalle ja keskimmäinen kaista suljetaan kokonaan.

Apilakadun suunnasta suljetaan vasemmanpuoleinen vasemmalle etelään kääntyvä kaista.

Risteyksen kaistajärjestelyt Renkomäestä päin tullessa ovat ennallaan. Myöskään Launeenkadun suunnasta ajettaessa liikennejärjestelyt eivät muutu.

Liikennejärjestelyt astuvat suunnitelman mukaan voimaan tiistaina 16.1.2018.

« Takaisin