« Takaisin

Ahdistaa, ahdistaa mieltä ja kroppaa


Aleksi Joensuun öljyvärimaalaus

Fyysinen ahdistuksen tunne syntyy, kun verenkierto tai hengitys heikkenee. Ihminen pelästyy huomatessaan hälyttävän huonovointisuutensa, ja ahdistuu henkisestikin. 

Ihminen, psykofyysinen kokonaisuus, reagoi molemmin päin: henkinen ahdistus, paineen alaiseksi joutuminen tuntuu myös ruumiissa. Tätä kuvaa ”kivi sydämellä”. 

Vaikuttaminen syyhyn 

Hoidossa koetetaan yleensä vaikuttaa ongelman lähtökohtaan. Joskus henkisen ahdistuksen syy löytyy helposti, kun ahdistunut onnistuu sen huomaamaan. Teneriffan kissat kirjassa maatalon isäntään oli iskenyt ilkeilyn vimma. Miehen käytös loukkasi jatkuvasti puolisoa, mutta hän ei kyennyt poistamaan ongelmaa. Maaseudulla ei ennen vanhaan avioeroja harrastettu. Henkisen ahdistuksen tavallinen aiheuttaja on vakava ristiriita yksilön elämässä. Ihminen tietää, miten asioiden pitää olla, jotta ne olisivat kunnossa. Samalla hän ymmärtää, että asiat ovat todellisuudessa toisin, pielessä. Ahdistusta voimistaa käsitys siitä, että hän ei kykene muuttamaan tilannetta omilla keinoillaan. Voimattomuus ja tilanteen hallinnan puute ahdistavat. 

Realismin palautuminen 

Tosiasioiden ymmärtäminen on terveen mielen kyky. Vaikka kaikille ikäville tosiasioille ei mahda mitään, ihmisen voi olla mahdollista vaikuttaa suhtautumiseensa. Esimerkiksi, omat, liian suuret vaatimukset saavat aikaan kokemuksen siitä, että asiat ovat pielessä. Samassa tilanteessa jonkun toisen, kohtuudessa pysyvän mielestä asiat ovat ihan hyvin. 

Myös käsitys omasta kyvyttömyydestä voi olla kuvitelma vain. Jos tarttuu toimeen, homma hoituu sittenkin. 

Ihmisen persoonallisuus vaikuttaa suuresti hänen kaikkiin kokemuksiinsa. On ihmisiä, joille herkkyys on ominaista. On optimisteja, jotka kaatuvat monta kertaa ja nousevat, ja toimivat. Sama yksilö on eri lailla herkkä ahdistumaan erilaisissa elämäntilanteissaan, esimerkiksi itseluottamuksen heikentyessä masen- nuksessa. 

Ikävät yllätykset 

Ikävän kokemuksen tunnereaktiota vahvistaa yllätyksellisyys. Vahvakin ihminen ahdistuu, kun hän huomaa varmoina pitämiensä asioiden pettävän. Hänen on todettava, että elämä ei olekaan hallittavissa niin kuin hän on tähän saakka uskonut. Tuttu sanonta ”Leipä on kapea mutta pitkä” ei pidäkään paikkansa. 1990-luvulla toimin Postin työterveyslääkärinä, kun Posti - 350 vuotta toimittuaan - ensi kerran irtisanoi työntekijöitään. Se oli järkyttävää heille. 

Ahdistava tunne hallinnan menettämisestä lieventyy, jos onnistuu tekemään tilanteesta analyysin. Se on askel hallintaan: ymmärtää sentään mistä on kysymys. Ja voi välttyä luulemasta, että ikävä tilanne johtuu pelkästään omasta vajavuudesta. 

Ahdistuksen hallinnassa päästään pitkälle käyttämällä aikaa ja arkijärkeä, johon hyödyllisen panoksen voi tarjota ajattelukykyinen lähimmäinen. 

Jyrki Joensuu

yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri

www.synaptori.com

« Takaisin