« Takaisin

Verenpaineen suuri vaihtelu lisää sydämen työmäärää kylmässä

Oulun yliopisto  09.12.2019

Kotona mitatun verenpaineen suuri vaihtelu on yhteydessä suurempaan verenpaineen nousuun tavanomaisessa talvisessa kylmäaltistuksessa, mikä kuormittaa sydäntä ja voi pahimmillaan lisätä esimerkiksi rytmihäiriöiden, rintakivun ja sydänkohtausten esiintymistä. Tiedot selviävät Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan ja Työterveyslaitoksen yhteisestä tutkimuksesta.

Tutkimus osoitti, että sydämen kuormittuminen johtuu voimakkaasta systolisen eli ns. yläpaineen kohoamisesta kylmässä. Henkilöillä, joilla verenpaine vaihteli kotimittauksissa paljon, verenpaineen nousu oli noin 30 mmHg kun taas heillä, joilla verenpaineen vaihtelu oli vähäisempää, nousua oli 23 mmHg. Vastaavasti sydämen työmäärä lisääntyi kylmässä 17 % ja 9 %.

Tulos on tärkeä kaikkien niiden kannalta, joiden verenpainearvot vaihtelevat paljon. ”Huomattava kotona mitatun verenpaineen vaihtelu johtuu todennäköisesti yleisesti voimakkaammasta sympaattisen hermoston reaktiivisuudesta. Tällöin henkilö reagoi voimakkaasti erilaisiin ympäristön stressitekijöihin, tässä tapauksessa myös kylmäaltistukseen”, kertoo dosentti Tiina Ikäheimo Oulun yliopistosta.

Vaikutus havaittiin sekä terveillä että kohonnutta verenpainetta sairastavilla riippumatta verenpaineen lähtötasosta. Verenpaine saavuttaa kuitenkin kylmässä korkeimman tason kohonnutta verenpainetta sairastavilla, joilla myös kotiverenpaineen vaihtelu on suurta.

Huomattava verenpaineen nousu kylmässä voi lisätä haitallisten sydän- ja verenkiertoelimistön tapahtumien riskiä talvella. Erityisesti kohonnutta verenpainetta sairastavilla voi riski haitallisille terveysvaikutuksille olla suurempi.

Verenpaineen kotimittaukset antavat arvokasta tietoa henkilön reaktioherkkyydestä erilaisille stressitekijöille kuten kylmälle. Säännöllisen verenpaineen mittaamisen avulla voidaan samalla tunnistaa henkilö, jolla on kohonnut verenpaine. Tutkimus tarjoaa myös lisätietoa mekanismeista, jotka voivat selittää suurempaa talviaikaista sairastavuutta ja jopa kuolleisuutta.

Kokeelliseen tutkimukseen osallistui 75 oululaista 55-65 -vuotiasta miestä. Heistä 46:lla oli kohonnut verenpaine. Tutkittavia opastettiin mittaamaan verenpaineensa kotona kahdesti aamuin illoin viikon ajan. Mittausten perusteella heidät jaettiin matalan ja korkean verenpaineen vaihtelun ryhmään. Tutkittavat kutsuttiin laboratoriomittauksiin Kastellin tutkimuskeskukseen, jossa heidät altistettiin talvivaatteissa -10°C pakkaselle 15 minuutin ajan, ja heidän sykkeensä ja verenpaineensa mitattiin.

Tutkimusta johti Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus. Tutkimustulokset on julkaistu American Journal of Hypertension -lehdessä.

« Takaisin