« Takaisin

Hirvieläinten pyyntilupien määrä kasvoi jälleen Uudellamaalla

Uudellemaalle myönnettiin ensi syksyn metsästyskaudelle viime vuotta enemmän hirvieläinten pyyntilupia. Valkohäntäpeurojen määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti Uudellamaalla ja myös hirvien määrä on lisääntynyt.  Kanta-arvioiden mukaan maakunnassa on valkohäntäpeuroja enemmän kuin koskaan aiemmin.

Suomen riistakeskus on myöntänyt Uudellemaalle ensi syksyksi 2 613 hirven ja 8 327 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Kuusipeuran pyyntilupia myönnettiin 117. Hirvenpyyntilupien määrä kasvoi viime vuodesta noin 5 prosenttia ja valkohäntäpeuralupien määrä noin 25 prosenttia. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa. Tulevan syksyn hirvisaalis tulee luultavasti olemaan suurempi kuin viime syksynä, jolloin kaadettiin 2 607 hirveä.

Uudenmaan hirvikanta on tällä hetkellä hieman tavoitekokoa suurempi. Tiheystavoitteita hirvikannalle ei enää aseteta koko maan tasolla, vaan hirvikannan hoidon tavoitteet määritetään hirvitalousalueittain. Tavoitteet asettaa kunkin maakunnan alueellinen riistaneuvosto sidosryhmiä kuultuaan. Uudellamaalla on viisi hirvitalousaluetta, joiden yhteenlaskettu hirvikannan tavoitekoko on noin 4100 hirveä. Tavoitteen toteutumista seurataan Luonnonvarakeskuksen kanta-arviolla, jonka mukaan Uudellamaalla oli viime talvena noin 4200 hirveä.

Jälleen ennätyksellinen valkohäntäpeuravuosi

Kanta-arvioiden ja saalistilastojen perusteella valkohäntäpeurojen määrä on kasvanut Uudellamaalla jo useita vuosia. Peuroja näyttää olevan maakunnassa enemmän kuin koskaan aiemmin ja myös peuralupia on myönnetty ennätysmäärä. Uudenmaan peurakanta painottuu voimakkaasti läntiselle Uudellemaalle, jonne myös valtaosa pyyntiluvista on myönnetty. Itä-Uudellamaalla peurakanta on monin paikoin edelleen harva.

Peurakannan hoidolle ei ole asetettu valtakunnallisia tavoitteita, vaan viime kädessä tavoitteiden asettaminen on metsästysoikeuden haltijoiden vastuulla. Uudenmaan alueellinen riistaneuvosto on suositellut tavoitteeksi kannan kasvun pysäyttämistä maakunnan tasolla. Nyt myönnetty lupamäärä mahdollistaa kannan kasvun pysäyttämisen. Valkohäntäpeurasaalis kasvanee selvästi viime vuodesta, jolloin kaadettiin 7181 peuraa.

Valkohäntäpeuran metsästysaika on tänä vuonna kaksi viikkoa aiempaa pidempi. Aiemmin peurajahti päättyi tammikuun lopussa, mutta tänä vuonna peuraa saa metsästää ilman koiraa myös 1.2–15.2.

« Takaisin