« Takaisin

HUSissa pilottikäyttöön uusi digihoitopolku synnytykseen valmentautumiseen ja synnytyspelon hoitoon

Naistentaudit ja synnytykset -tulosyksikkö pilotoi huhti-toukokuun 2019 aikana digitaalista hoitopolkua, joka valmentaa synnytykseen ja vanhemmuuteen. Pilotin aikana polkua käyttävät asiakkaat, joista on saapunut Naistenklinikan tai Jorvin äitiyspoliklinikalle lähete synnytyspelon tai erityisen tuen tarpeen vuoksi.

Synnytyspelon hoitoa kehitetään yhteistyössä neuvoloiden kanssa. Syksyllä 2018 terveydenhoitajia koulutettiin ja synnytyspelosta kärsiville aloitettiin Syli-synnytysvalmennus, jota kätilöt ja terveydenhoitajat pitävät yhdessä synnytyssairaalan tiloissa. Lisäksi perinteinen synnytyspelkopoliklinikkatoiminta jatkuu entisellään kätilö- ja lääkärivastaanotoilla ja vaikeasta synnytyspelosta kärsivät ohjataan psykoedukaatiota ja rentoutumista hyödyntäviin Nyytti-ryhmiin. Tavoitteena on, että jokaiselle löydetään sopiva hoitomuoto.

– Nyt pilotoitava HUS Synnytykseen valmentava digihoitopolku tuo lisää vaihtoehtoja synnytyspelon hoitoon sekä synnytykseen ja vanhemmuuteen valmistautumiseen, sanoo toimialajohtaja Seppo Heinonen.

Digihoitopolku, jossa terapeuttisia piirteitä 

Hoitopolku sisältää tietotekstejä, harjoituksia, vertaistarinoita, tehtäviä, videoita ja äänitteitä. Digihoitopolussa on kahdeksan istuntoa, joista seitsemän käydään läpi ennen synnytystä ja yksi synnytyksen jälkeen. Polku soveltuu sekä ensi- että uudelleensynnyttäjille. Teemoja ovat muun muassa synnyttäjän voimavarat, synnytys, vanhemmuuteen kasvaminen, ensihetket vauvan kanssa, rentoutuminen ja parisuhde. Ammattilaisena polulla toimii kätilö, johon asiakas voi halutessaan ottaa yhteyttä. Kätilö vastaa kysymyksiin ja viesteihin neljän päivän sisällä. Tarvittaessa hän ohjaa jatkohoitoon synnytyspelkopoliklinikalle.

Pilottiin 30-60 henkilöä

Kätilö rekrytoi pilottiin soveltuvat asiakkaat lähetteen tietojen perusteella huhtikuusta kesäkuun alkupuolelle asti. Tavoitteena on, että kokemuksia digihoitopolun käytöstä saataisiin 30-60 asiakkaalta. Asiakkaat rekrytoidaan keskiraskauden aikana, ja he jatkavat hoitopolulla lapsivuodeaikaan asti.

Pilotin aikana lähetekäytännöt eivät muutu. Digihoitopolku on suomenkielinen ja kokeilu toteutetaan HYKS-sairaanhoitoalueella.

Hoitopolun suunnittelussa on ollut mukana kätilöitä, lääkäreitä, terveydenhoitajia ja psykologeja. Suunnittelussa on konsultoitu myös Mielenterveystalon sisällön asiantuntijoita. Synnytyspelkopoliklinikan potilailta on koottu vertaiskertomuksia. Pilotti arvioidaan kesän ja alkusyksyn aikana. Hoitopolulle tavoitellaan laajempaa käyttöönottoa syksyn 2019 aikana.

« Takaisin