« Takaisin

John Nurmisen Säätiö keräsi yli miljoona euroa Vantaanjoen peltojen kipsikäsittelyyn – ensimmäiset toimet jo tänä syksynä

John Nurmisen Säätiö on käynnistänyt yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen (VHVSY), Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa hankkeen, jossa käsitellään jopa 3 500 hehtaaria Vantaanjoen valuma-alueen pelloista vesistöjen ravinne- ja kiintoainespäästöjä välittömästi leikkaavalla kipsillä. Hanke toteutetaan yhdessä Vantaanjoen alueen viljelijöiden kanssa, ja pellot käsitellään kipsillä elo-lokakuussa vuosina 2018 ja 2019. Hanke rahoitetaan osittain yksityisillä lahjoituksilla ja osittain ympäristöministeriön vesien ja Itämeren tilaa parantavalla kärkihankerahoituksella.

Hankkeen valmistelu käynnistyi keväällä 2018, jolloin hankekumppanit kutsuivat Vantaanjoen alueen viljelijöitä mukaan toimintaan. Viljelijät ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti, ja 20 viljelijää on sitoutunut mukaan hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen, joka toteutetaan Nurmijärven seudulla vuonna 2018. Kipsikäsittelyssä pellolle levitetään sadonkorjuun jälkeen neljä tonnia maanparannuskipsiä per hehtaari. Käsittelyn vaikutus kestää arviolta viisi vuotta.

Vantaanjoen kipsikäsittely kirittää kipsin käyttöönottoa koko Itämeren alueella

Kipsikäsittely parantaa peltomaan rakennetta. Se leikkaa fosforivalumaa välittömästi ja vähentää kiintoainesfosforin lisäksi myös leville käyttökelpoista liukoista fosforia. Käsittely kirkastaa vesistöjä, koska se vähentää merkittävästi peltojen eroosiota. Tämä hidastaa pelto-ojien, jokiuoman ja rantojen liettymistä sekä maa-aineksen katoa pelloilta. Eroosion vähenemisen myötä myös torjunta-ainevalumat saattavat vähentyä. Kipsikäsittely ei vähennä satotasoja eikä sillä ole haitallisia vaikutuksia eliöihin kuten taimeneen, vuollejokisimpukkaan tai isonäkinsammaleeseen.

Hankkeeseen sisältyy peltojen kipsikäsittelyn lisäksi kattavat vedenlaadun seurannat sekä kalastovaikutusten arvioinnit, joita toteuttavat VHVSY ja SYKE. Seurantojen avulla voidaan todentaa kipsikäsittelyn ympäristövaikutukset.

Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen pitää kipsikäsittelyä merkittävänä toimena Suomen ja koko Itämeren kannalta: ”Peltojen kipsikäsittely tarjoaa Itämeren suojeluun nopean ja tehokkaan ratkaisun. Sen avulla puolitetaan pelloilta valuva fosforikuorma mereen, Suomi saavuttaa HELCOMin asettamat fosforikuorman vähentämistavoitteet ja koko Itämeren tasolla fosforikuorma voitaisiin vähentää jopa neljänneksen. Toivon että Vantaanjoen kipsikäsittely tuo lisää puhtia Itämeren suojelutoimiin Suomessa ja auttaa kipsikäsittelyn leviämistä koko Itämeren alueelle.”

Hankkeen takana merkittävä joukko yksityislahjoittajia

Säätiö lähestyi jo hankkeen valmisteluvaiheessa yksityislahjoittajia, jotka lähtivät tukemaan hanketta yhteensä 740 000 eurolla. Mukana ovat mm. Antti Aarnio-WihuriMika AnttonenHeikki KyöstiläPekka Viljakainen sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiö. Myös ympäristöministeriö rahoittaa vesien ja Itämeren tilaa parantavaa kipsihanketta 375 000 eurolla osana Suomen vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa esitettyjä toimia ja ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön” -kärkihanketta. Vantaanjoen pelastustalkoisiin toivotaan lisäksi tukea kansalaisilta Nutribute-joukkorahoituskampanjankautta.

« Takaisin