« Takaisin

Kiander: Osinkojen lähdevero aiheuttaisi korotuspainetta eläkemaksuihin tai leikkauksia eläkkeisiin

Hallitusneuvottelujen yhteydessä on keskusteltu osinkojen lähdeverosta, joka kohdistuisi myös suomalaisiin työeläkelaitoksiin. Osinkojen verottaminen pienentäisi työeläkevarojen sijoitustuottoja, mikä aiheuttaisi korotuspainetta eläkemaksuihin tai leikkauksia eläkkeisiin, kirjoittaa Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander.

Työeläkelaitoksilla ei ole mitään omia voittovaroja, joita voitaisiin verottaa, vaan sijoitustuotot käytetään joko nykyisten eläkkeiden tai tulevien eläkevastuiden rahoittamiseen, Kiander muistuttaa blogissaan.

Kiander arvioi, että viiden prosentin lähdevero pienentäisi eläkevaroille saatavaa sijoitustuottoa noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän kompensoimiseksi eläkemaksuja tulisi korottaa 0,2 prosentilla tai vaihtoehtoisesti leikata eläkkeitä 0,7 prosentilla.

– Ylimääräinen maksupaine ei ole mieluisa uutinen tilanteessa, jossa alentuneen syntyvyyden vuoksi eläkejärjestelmään on muodostumassa muutoinkin merkittäviä maksunkorotuspaineita. Maksupaineiden purkamiseksi joudutaan pikemminkin etsimään keinoja, joilla sijoitustuottoja ja rahoitustasapainoa voitaisiin parantaa, Kiander kirjoittaa.

Jaakko Kiander 
yhteiskuntasuhdejohtaja

« Takaisin