« Takaisin

Koronaviruksen vaikutukset elinkeinoelämään ja työllisyyteen Kainuussa muuta maata pienemmät

Kainuun ELY-keskus 20.10.2020

Kainuun taloudenkasvu jatkui vahvana koronakriisiin saakka. Koronan aiheuttamat rajoitustoimet ovat vaikeuttaneet elinkeinoelämää huomattavasti, mutta vaikutukset ovat Kainuussa jääneet hieman vähäisemmiksi muuhun maahan verrattuna ja toipuminen on ollut oletettua nopeampaa. Tilanne kuitenkin vaihtelee huomattavasti toimialoittain sekä yrityskohtaisesti. Vaikeimmat vaikutukset koronakriisillä on palvelualoilla sekä matkailussa, kun taas osalla toimialoista, kuten teollisuudessa, vaikutukset ovat olleet vähäisempiä tai niiden odotetaan tulevan viiveellä. Syksyn 2020 Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan koronaviruksen vaikutukset elinkeinoelämään ja työllisyyteen ovat olleet Kainuussa muuta maata pienemmät, mutta lähitulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin epävarmat.

Työttömyystilanne oli vaikea koronaviruksen leviämisen jälkeen, mutta Kainuussa työttömyys on pienentynyt tasaisesti toukokuusta lähtien ja on palannut muusta maasta poiketen jo lähelle vuoden takaista tasoa. Monilla aloilla on puutetta osaajista ja joissakin ammattiryhmissä työpaikkoja on avoinna enemmän kuin alalla on työttömiä. Rekrytointiongelmia kokeneiden yritysten osuus onkin Kainuussa koko maan korkein. Työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, sillä työnhakijoiden osaaminen ei vastaa nykyajan työelämän vaatimuksia. Kun lisäksi työmarkkinoille tulevien nuorten määrä on vuosittain noin 500 henkeä eläköityviä pienempi, työvoimapulaa on erittäin haastavaa ratkaista kotimaisella työvoimalla vastaisuudessakaan – työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan merkittävästi lisää.    

Lähitulevaisuudessa elinkeinoelämän näkymiä leimaa epävarmuus ja aluetalouden ennakoidaan kokonaisuutena heikentyvän. Tilanne muuttuu nopeasti kestämättömäksi yrityksille, mikäli koronaviruksesta aiheutuvat rajoitustoimet ovat pidempiä tai toistuvia. Työttömyydessä ei ole näkyvissä suurta kasvua loppuvuoden aikana ilman laajoja rajoitustoimia. 

Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus tehdään kaksi kertaa vuodessa. 

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2020 -raportti on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla: 

« Takaisin