« Takaisin

Metsät ovat tärkeitä sekä kaupunkien että maaseudun nuorille

Suomen Metsäyhdistys ry 13.12.2019

Metsät ovat tärkeitä lähes yhdeksälle kymmenestä nuoresta riippumatta siitä missä päin Suomea he asuvat. Metsiä erittäin tärkeänä pitävien osuus kasvaa iän myötä. Toisaalta 13 prosenttia nuorista kokee metsän vieraaksi ympäristöksi.

Nuorten metsäbarometrin tuoreet tulokset kertovat 15–25 vuotiaiden suomalaisten metsäsuhteesta sekä metsien käyttöön ja metsä- ja puualaan liittyvistä mielikuvista. Barometrin toteutti Taloustutkimus Suomen Metsäyhdistyksen tilauksesta. 

Vaikka metsät koetaan tärkeiksi, kolme viidestä nuoresta ei koe metsää vapaa-ajalleen välttämättömänä asiana. Alueelliset erot näkyvät tässä kysymyksessä: pohjois- ja itäsuomalaisille nuorille on selvästi keskimääräistä useammin vaikea ajatella vapaa-aikaa ilman metsää.

Metsä koetaan rauhoittavana, energiaa antavana ja inspiroivana ympäristönä ja sinne mennään useimmiten yksin tai ystävän kanssa. Nuorista 62 prosentille on tärkeää, että kodin läheltä löytyy metsää.

Metsä- ja puuala työnantajana näyttäytyy ennemmin positiivisessa kuin negatiivisessa valossa valtaosalle nuorista. 20-30 prosenttia nuorista ei kuitenkaan osannut ottaa kantaa työnantajakuvaa mittaaviin väittämiin.

Metsätalous kiinnostaa eniten

Metsätaloudesta, metsäteollisuudesta ja puutuoteteollisuudesta metsätalous kiinnostaa nuoria eniten. Metsätaloutta pidettiin myös mukana olleista kolmesta alasta selvästi ympäristövastuullisimpana. Ympäristön näkökulmasta puutuote- ja metsäteollisuus ovat nuorten mielikuvissa samalla viivalla.

Metsäteollisuudella on edistyksellisin ja innovatiivisin imago, kun taas puutuoteteollisuutta pidettiin hieman konservatiivisempana. Toisaalta nuoret käyttäisivät puuta mieluiten rakentamiseen, huonekaluihin ja sisustamiseen.

Nuoret miehet harkitsevat metsään tai puunjalostusteollisuuteen liittyvää ammattia huomattavasti nuoria naisia useammin. Metsään vievä harrastus, perheen omistama metsä ja perheenjäsenen koulutustausta metsä- tai puualalla nostavat todennäköisyyttä harkita alaa.

Kolme viidestä nuoresta ajattelee metsä- ja puualan tarjoavan työtä vastuullisella alalla. Puolet nuorista ajattelee, että metsäalan töissä on mahdollista torjua ilmastonmuutosta. Kaksi kolmasosaa nuorista on myös sitä mieltä, että metsiä hoidetaan Suomessa hyvin. 77 prosenttia nuorista oli samaa mieltä väittämän ”metsien tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden ylläpito” kanssa.

Huolenaiheiden listalla kärkeen nousi ilmastonmuutos. Myös oma mielenterveys sekä sodat ja konfliktit huolestuttavat nuoria. Negatiivisista metsään liittyvistä uutisista nuorten mieliin on viime ajoilta jäänyt voimakkaasti Amazonin metsäpalot. Positiivisista uutisista muistettiin muun muassa somevaikuttaja MrBeastin loppuvuodesta aloittama #teamtrees puunistutuskampanja sekä muovin korvaaminen puulla ja muut uudet metsäteollisuuden innovaatiot.

Barometrin rahoittivat Puumiesten Ammattikasvatussäätiö ja Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Metsämiesten Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta.

Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Suomen Metsäyhdistys tuo esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä. Se vahvistaa metsien kestävää ja vastuullista käyttöä viestinnän keinoin sekä ennakoi kotimaisten ja kansainvälisten muutosten merkitystä Suomen metsäalalle.

« Takaisin