« Takaisin

Palvelualojen ammattiliitto PAM valitsee uuden puheenjohtajan ensi viikolla

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Palvelualojen ammattiliitto PAMin liittokokous on Helsingin Messukeskuksessa 4.–6.6.2019. Kokous valitsee liiton puheenjohtajan, puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen, liiton hallituksen ja valtuuston sekä päättää liiton tavoitteista. Kokoukseen osallistuu 373 vaaleilla valittua kokousedustajaa. Kokouksessa on paikalla myös kotimaisia ja kansainvälisiä kutsuvieraita.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin liittokokous järjestetään ensi viikolla Helsingissä. Jäsenvaaleilla valittu liittokokous valitsee liitolle uuden puheenjohtajan tehtävän jättävän Ann Selinin tilalle. Vuosi sitten luopumisestaan ilmoittanut Selin on toiminut ansiokkaasti liiton puheenjohtajana vuodesta 2002. Uudeksi puheenjohtajaksi on tällä hetkellä ehdolla kuusi henkilöä. Puheenjohtajaehdokkaiden videohaastatteluihin voi tutustua osoitteessa www.pam.fi/liittokokous/puheenjohtajaehdokkaat.

PAMin sääntöjen mukaan puheenjohtaja valitaan joka 4. vuosi järjestettävässä liittokokouksessa. Tehtävä on päätoiminen. Puheenjohtajan keskeisiä tehtäviä on esimerkiksi johtaa liiton hallitusta, joka muun muassa johtaa liiton työehtosopimustoimintaa sekä valvoo, että liitto toimii palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskentelevien palkansaajien, ammattiin opiskelevien, pelkästään itsensä työllistävien ammatinharjoittajien ja yrittäjien sekä työttömien taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman ja elämänlaadun parantamiseksi.

Tällä hetkellä puheenjohtajuutta tavoittelevat SAK:n työehdot-osaston johtaja Annika Rönni-Sällinen, varaluottamusmies Jouni Tallgren, ammattiosaston varapuheenjohtaja Ville Pussinen, aktiivi Jouni Suomalainen, ammattiosaston puheenjohtaja Petri Pasanen sekä varaluottamusmies Tanja Aidanjuuri-Vestala.

Kokouksessa valitaan puheenjohtajan lisäksi hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen. Tähän tehtävään on tällä hetkellä ehdolla jo aiemmin tehtävää hoitanut Risto Kalliorinne. Kalliorinne työskentelee tällä hetkellä PAMin järjestöjohtajana ja sijaistaa kesäkuun alkuun asti eduskunnassa europarlamentaarikko Merja Kyllöstä. PAMin hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen toimii myös liiton johtoryhmän jäsenenä.

Henkilövalintojen lisäksi liittokokouksessa päätetään liiton uudesta tavoiteohjelmasta. Tavoiteohjelman avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraavalle neljälle vuodelle. Ohjelma määrittää päämäärät ja tavoitteet, jotka toimivat pohjana liiton strategialle ja siten myös valtuuston ja hallituksen työlle. Tavoiteohjelmaa on työstetty alueellisesti ammattiosastoissa läpi syksyn ja se viimeistellään liittokokouksessa. Liittokokouksen aikatauluun sekä tavoiteohjelman luonnokseen on mahdollista tutustua osoitteessa www.pam.fi/liittokokous.

« Takaisin