« Takaisin

Palvelurobotit yleistyvät myös Suomessa

Jyväskylän yliopisto

Robotiikan avulla voidaan lisätä työntekijöiden aikaa potilaille ja välittömälle potilastyölle hoitotyössä. Nykyisin käytettävissä oleva robotiikka kykenisi hoitamaan varsinkin logistisia ja diagnostisia sekä raportointiin liittyviä tehtäviä.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta selvitti tekoälyä robotiikassa ja palvelurobotiikkaa Suomessa. Tekoäly on olennainen osa robotiikkaa, sillä siinä hyödynnetään lähes kaikkia tekoälyn osa-alueita konenäöstä ja luonnollisen kielen prosessoinnista aina tiedonhakuun, koneoppimiseen ja päättelysääntöihin.

Raportissa havaittiin, että palvelu- ja ohjelmistorobotiikka voivat tarjota henkilöstön työtä tukevia ratkaisuja sote-alojen lisäksi myös monella muulla alalla, mikäli tehtävät vain ovat hyvin määriteltyjä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi logistiikan ja työvuorolistojen suunnittelun osatehtävät. Mahdollisuudet eivät rajoitu tähän, sillä pitkälle kehitetyt, oppivat ja todennäköisyyksiä hyödyntävät tekoälyt mahdollistavat robotiikan tehtäväkentän laajentumisen vähentämällä sääntöjen vaatimaa tarkkuutta.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan julkaisussa ”Robotit Töihin” on arvioitu seuraavaa: “Hoitotyöntekijän viisipäiväisestä työviikosta välitöntä potilastyötä on nykyisin arviolta alle kolme päivää. Jo käytettävissä olevan robotiikan avulla se voitaisiin nostaa liki neljään työpäivään viikossa.”

Palvelurobotteja ovat omahoidon robotit (robotisoidut proteesit, eksoluurangot, kävelyrobotit ja kuntoutusrobotit), kotiapu-, opetus- ja ohjelmistorobotit. Lisäksi palvelurobotteja löytyy leikkausalista sekä hoiva- ja hoitotyöstä (hoitajarobotit ja sosiaaliset robotit). Organisaatioissa robotit tekevät usein logistisia tehtäviä, kuten ruoka-, lääke-, jäte- ja vaatekuljetuksia sekä jakelua.

Suomessa robotiikka on huomioitu valtiollisella tasolla ainakin työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä raportissa ”Suomen Tekoälyaika”, jossa nostetaan esille yhä vaikeammin toisistaan erotettavan tekoälyn ja robotiikan mullistavat vaikutukset julkisen sektorin rakenteisiin ja toimintatapoihin. Japanissa puolestaan on kehitetty virallinen robotiikan strategia, jonka tarkoituksena on ratkaista meillä vielä edessä olevat demografiset haasteet. Tämä kannustaa osaltaan uusien teknologioiden, kuten tekoälyä hyödyntävien palvelu- ja ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa sekä omaksumista.

- Robotiikka on osa IT-tiedekunnan läpimurtoteknologioiden kehittämisohjelmaa, jossa koulutusta ja tutkimusta suunnataan vastaaman digitalisoituvan yhteiskunnan uusiin tarpeisiin. Ohjelmaan kuuluvat robotiikan lisäksi tekoäly, IoT, lohkoketjut ja kvanttilaskenta, toteaa professori Pekka Neittaanmäki.

« Takaisin