« Takaisin

Stalatuben uusi tehdas vihittiin Puolan Lodzissa

01.10.2019. 13:45:56

Lahtelainen Stalatube Oy on investoinut seitsemän miljoonaa euroa uuteen tehtaaseen Puolassa. Puolan tytäryhtiön ja uusien ruostumattoman teräksen jatkojalosteisiin keskittyvien tuotantolinjojen myötä yhtiö parantaa kilpailukykyään ja lyhentää merkittävästi toimitusaikoja etenkin Keski-Euroopan markkinoilla. Puolan tehdas vihittiin käyttöön 27.9.

Keskellä Puolaa moottoriteiden risteyskohdassa sijaitseva Stalatuben Puolan tuotantoyksikkö toimii tuotantolaitoksena globaaleille markkinoille suunnatuille, työvoimavaltaisemmille jatkojalostetuille putki- ja profiilituotteille. Investoinnillaan Stalatube pyrkii vahvistamaan asemaansa ruostumattomien putki- ja profiilituotteiden loppukäyttäjäkentässä erityisesti lähempänä eurooppalaisia asiakkaita. Saksa on Stalatuben suurin vientimaa Euroopassa, jonne on Puolan Lodzin tehtaalta matkaa 300 kilometriä.

Toimintaansa varten yhtiö on vuokrannut käyttöönsä noin 9000 m2 suuruisen uuden tuotantotilan, johon on investoitu 2018-2019 aikana noin 7 miljoonalla eurolla modernia tuotantoteknologiaa. Uusi korkeaa teknologiaa hyödyntävä tehdas on pitkälti automatisoitu kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa, ja täyttää tiukat turvallisuus- ja ympäristökriteerit sekä energiatehokkuusvaatimukset.

Tuotantolaitos koostuu kahdesta tuotelinjasta: putkikomponenttituotannosta sekä hitsattujen putkien ja profiilien tuotannosta. Jatkoinvestointien myötä tehdas tulee tuottamaan myös valmiita hitsattuja rakenneratkaisuja valituille loppukäyttäjäsektoreille vuoden 2020 aikana.

Putkikomponenttituotanto hyödyntää Lahden tehtaalla valmistettuja rakenneputkia jalostaen niistä loppukäyttäjätuotteita eri teollisuuden aloille, suurimpana asiakasryhmänä linja-autoteollisuuden asiakkaat. Tuotanto koostuu erityyppisistä jalostustyövaiheista kuten laserleikkauksesta ja -merkkauksesta, putkien taivutuksesta, hitsauksesta sekä erilaisista kititys- ja logistista palveluista - tarvittaessa aina asiakkaan omalle valmistuslinjalle asti toimitettuna. Puola on Euroopan suurimpia bussirakennusmaita.

”Jatkojalostus Puolassa tukee Lahden tehtaan menestymistä, koska Suomeen jää tuotannostamme vain noin kymmenen prosenttia”, perustelee toimitusjohtaja Jukka Nummi Puolan investointia.  ”Stalatuben myynnistä yli puolet menee Euroopan markkinoille ja jatkojalosteet Puolasta pystytään toimittamaan asiakkaille muutamassa tunnissa, kun kuljetusaika Suomesta Keski-Eurooppaan veisi 3-4 vuorokautta. Myös Puola itse on noussut Euroopan viidenneksi suurimmaksi ruostumattoman teräksen markkinaksi.”  

Hitsattujen putkien ja profiilien tuotanto on suunnattu globaaleille teräsmarkkinoille. ”Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja yksilöllisemmin, mutta ennen kaikkea nopeammin”, sanoo Stalatuben Puolan yksikön toimitusjohtaja Pauli Rumbin. ”Tuomme sekä tukku- että loppukäyttäjien saataville nopealla toimitusajalla myös erikoismittaisia ja asiakasräätälöityviä hitsattuja putkia ja profiileja. Tuotantoinvestoinnit tähän tuoteryhmään kattavat koko valmistusketjun aina materiaalin esikäsittelystä valmiin tuotteen pintakäsittelyyn. Putki- ja profiilituotteita voidaan myös jatkojalostaa asiakastarpeiden mukaan”, jatkaa Rumbin.

Kaupallinen tuotanto käynnistyi kesällä 2019, ja täyden tuotantokapasiteetin laitos tulee saavuttamaan vuoden loppuun mennessä, työllistäen Puolassa noin 30 henkeä. Suunnittelu-, hankinta- ja tukitoiminnot työllistävät merkittävästi henkilöstöä myös Lahdessa. Tehtaan virallisia avajaisia juhlistettiin 27.9.2019 asiakkaiden ja yhteistyökumppanien sekä oman henkilökunnan kanssa. Tehtaan vihki käyttöön Suomen Puolan suurlähettiläs Juha Ottma.

« Takaisin