« Takaisin

Valtakunnallinen JÄÄTYVÄ 2017 -suurhäiriöharjoitus Pohjois-Savossa testaa yhteistoimintaa vaikeissa sääoloissa

Huoltovarmuusorganisaatio

Kuopion ja Siilinjärven alueella harjoitellaan 4.–5.10.2017 eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistuu sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon. JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation voimatalouspooli ja siihen osallistuu laaja-alaisesti alan toimijoita, viranomaisia ja alueen kuntia. Harjoitus näkyy Pohjois-Savon alueella, mutta sähköjä siinä ei todellisuudessa katkaista. 

JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen kohteena on sään aiheuttama laaja-alueinen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö, joka lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot Pohjois-Savon alueella Savon Voima Verkon ja Kuopion Energian jakelualueilla.

Sähkönjakelun häiriöt voivat johtua useista eri syistä. Niitä voi syntyä erilaisten luonnonilmiöiden, terroritekojen, väkivallan, huolimattomuuden, tietämättömyyden tai onnettomuuksien seurauksena. Häiriön kesto, laajuus ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Monimuotoisiin häiriötilanteisiin varautuminen edellyttää erilaisten häiriötilanteiden tunnistamista, varautumisen suunnittelua ja kokonaisvaltaista harjoittelua. Yhteiskunnan ja sen toimintojen häiriönsietokykyä on harjoiteltava ja kehitettävä.

Harjoituksen tavoitteet

Harjoituksessa on selvitelty ennakkoon kuutta osa-aluetta, joiden toimintaa harjoituksessa tullaan testaamaan: vikojen korjaustyön resurssien ja kaluston riittävyys, virka-avun käyttö, kunnan johtoryhmän toiminta, polttoaineen jakelun varmistaminen, sähkön palautusjärjestyksen toteutus ja tiedottaminen.

Harjoituksen tavoitteena on lisätä viranomaisten, kuntien ja elinkeinoelämän toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi harjoituksen avulla varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä vikojen korjauksessa käytettäviä laitteistoja ja välineitä. Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta pitkäkestoisessa sähkökatkossa:

  • viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä
  • energia-alan korjaustyössä ja sähköjen palautuksessa
  • yhdenmukaisessa tiedottamisessa organisaatioiden sisällä ja organisaation ulkoisille sidosryhmille
  • kuntien todellista kykyä toimia poikkeuksellisessa tilanteessa

Harjoitusta on valmisteltu yli vuosi

JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitusta on valmisteltu runsaan vuoden ajan. Mukana valmistelussa ovat olleet toimialan yhteiskunnallisesti kriittiset toimijat. Mukana valtakunnallisessa harjoituksessa on lähes 400 henkilöä eri organisaatioista.

Harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation voimatalouspooli, ja siihen osallistuvat kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Savon Voima Verkko Oy, Kuopion Sähköverkko Oy, Kuopion Vesi, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä useita muita viranomaisia ja yrityksiä.

« Takaisin