« Takaisin

Yhteishaussa LAMKin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot vetovoimaisimpia

Lahden ammattikorkeakoulu

Korkeakoulujen kevään 2019 yhteishaku päättyi eilen 3.4.2019. Lahden ammattikorkeakoulun AMK-koulutuksiin ja ylempiin AMK-koulutuksiin tuli yhteensä noin 7000 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 2301. Alustavien tietojen mukaan ensisijaisten hakijoiden määrä AMK-koulutuksiin on kasvanut viime vuodesta. Toisena hakuaikana oli tarjolla 865 aloituspaikkaa.

Kiinnostavimpia sosiaali- ja terveysala sekä liiketalous

Suosituimmissa opintoaloissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia; edellisvuosien tapaan eniten hakijoita kiinnostivat sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot. Fysioterapeutin koulutukseen haki yhteensä 836 ja sosionomin koulutukseen 765 hakijaa.

Myös liiketalouden ja logistiikan monimuotoisesti toteutettava tradenomin AMK-tutkinto kiinnosti hakijoita, johon saatiin 497 hakemusta. Tekniikan AMK-hakukohteista suosituin oli ensimmäistä kertaa monimuotototeutuksena mukana ollut tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tutkinto. Muotoiluinstituutin puolelta hakijoita kiinnosti eniten visuaalisen viestinnän medianomin tutkinto. 

Monialaiset YAMK-koulutukset vahvistavat yhteistyötä alojen välillä

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen joukosta suosituimmiksi hakukohteiksi nousivat monialaiset koulutukset, digitaaliset ratkaisut ja uudistava johtaminen. Näissä koulutuksissa tekniikan, liiketalouden ja matkailun, sosiaali- ja terveysalan sekä muotoilun ja median alojen YAMK-opiskelijat opiskelevat samoissa, monialaisissa ryhmissä.

Aloituspaikkojen määrään suhteutettuna Muotoiluinstituutin suosituin YAMK-hakukohde oli uudistava johtaminen; siinä viittä aloituspaikkaa tavoitteli yhteensä 56 hakijaa. 

Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen kokee, että Lahdessa tapahtuu tällä hetkellä korkeakoulutuksen osalta paljon positiivista. ”Alueen tarjoamat mahdollisuudet uusille opiskelijoille ovat monipuolistuneet ja yhteistyö tiivistyy jatkuvasti. LAMK voi vaikuttaa onnistuneella yhteishaulla osaavan työvoiman lisääntymiseen Päijät-Hämeen alueella.” Kilpeläisen mukaan LAMKissa aloittavista opiskelijoista 40–50% tulee Päijät-Hämeen ulkopuolelta.

Yhteishaun koulutuksiin järjestetään valintakokeet huhti–kesäkuun aikana ja valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Valituksi tulleet aloittavat opintonsa syksyllä 2019.

« Takaisin